Çocukta Zehirlenmeler

0

Çocuk kliniklerine en sık başvuru sebeplerinden biriside zehirlenmelerdir. En sık olarak çocuğun ulaşabileceği yerler­de unutulan ilaçların, tuz ruhu, çamaşır suyu, tiner, benzin ve gazyağı gibi maddelerin çocuk tarafından içilmesiyle meydana gelir. Bazen tarım ilacı veya böcek ilaçlarının çocuğun yatağına ve odasına uygulanması zehirlenme sebebi olabilmektedir. Hatta bitlenme vakalarında çocuğun başına ilaç sıkarak ze­hirlenmeye sebep olan ailelere bile rastlamaktayız. Bu son derece tehlikeli bir uygulamadır.

Bahçede ilaçlanmış meyve ve sebzelerin yıkanmadan yen­mesi de zehirlenme sebepleri arasındadır. Zehirli mantar yenilmesi sonucu zehirlenmeler de oldukça sık görülür.

Belirtileri:

 • Kusma ve ishal
 • Ağızdan devamlı salya ve köpük gelmesi
 • Ağızda ve dilde kuruluk, yüzde kızarma
 • Göz bebeklerinde aşırı büyüme veya küçülme
 • Karın ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Havale geçirme
 • Bayılma
 • Şuur kaybı.
 • Mantar zehirlenmesini takiben ortaya çıkan sarılık
 • Çocuğun elinde ve ağzında ilaç, yakınında boşalmış ilaç kutusu, etrafa saçılmış ilaçlar

DİKKAT: Tuz ruhu, çamaşır suyu, tiner, gazyağı, petrol ürünleri, amonyak gibi yakıcı maddeler içilmişse çocuk ke­sinlikle kusturulmaz. Çünkü bu maddeler kusarken yemek borusunu ve boğazı tekrar yakarak oluşabilecek zararı artırır­lar. Petrol türevleri ve onların uçan buharları akciğerlere ka­çarak tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Şuur kaybına uğrayan veya havale geçiren hastalar da kusturulmaz.

Yukarda saydığımız yakıcı maddeler dışındaki zehirlen­melerde kusturmak faydalıdır. Kusturma eylemi ne kadar er­ken olursa o kadar iyidir. Kusturmak için çocuk oturur pozis­yonda öne eğilerek veya yüzükoyun pozisyonda başı aşağı sarkacak şekilde yatarken işaret parmağımız boğaza sokula­rak dil köküne bastırılır. Gerekirse parmak oynatılarak kusma hızlandırılabilir. Kusma bitene kadar parmak boğazda tutu­lur. Bu işlemle kusma olmazsa çocuğa birkaç bardak ılık su içirilerek aynı işlem tekrarlanır. Bir su bardağı içinde 1 çorba kaşığı tuz eritilerek elde edilen sıvı içirildiği zaman iyi bir kusturucudur.

DİKKAT: Eğer zehirlenme sebebi belli değilse, doktora gös­termek ve tahlilde kullanılmak üzere çocuk bir kap içine kusturulmalıdır. Çocuk kusturulamazsa, midesinin yıkanması için en yakın sağlık kuruluşuna götürülmelidir. Zehirli madde deriye bulaşmışsa, su veya sabunlu suyla iyice yıkanmalıdır.

Zehirli ilaç şırınga ile deri altına verilmişse veya zehirli hayvan tarafından ısırılmış ise, zehirli maddenin girdiği yerin üst kısmı bir bez veya iple bağlanarak zehrin kana karışma­sı önlenmelidir.

Kusturma işleminden sonra hastaya süt ve çiğ yumurta verilebilir. Süt ağır metal, yakıcı madde ve deterjan zehirlenmelerinde faydalıdır. Ancak fazla miktarda içilmesi zehirli maddenin bağırsağa geçişini hızlandırdığından zararlı olabi­lir. 1-2 bardak içirilmesi yeterlidir.

Eczanelerde satılan toz halindeki aktif kömür bütün zehir­lenmelerde güvenle kullanılabilir. 240 cc suya 30 gram aktif kömür katılarak eritilir. Çocuğun kilogramı başına 5 cc (örne­ğin 12 kg çocuğa 60 cc) aktif kömür eriyiği içirilir.

DİKKAT: Bütün zehirlenme vakalarında çocuk iyi görünse bi­le, ilk müdahale yapıldıktan sonra, mutlaka doktora gidilme­lidir. Doktora giderken çocuğun içtiği ilaçların kutuları ve ze­hirli madde örneği beraberinde götürülmeli, doktora olay de­taylarıyla birlikte anlatmalıdır.

Zehirlenmelerden korunmak için, ilaçlar, deterjanlar, tuz ruhu, çamaşır suyu vb. bütün tehlikeli maddeler çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklanmalı, kilit altında tutulmalı ve bu maddelerle iş yaparken çocuklar başka bir yerde bulun­durulmalıdır. İşe ara verilince, bu maddeler kısa süre için bi­le olsa ortada bırakılmamalıdır.

Eklemek İstedikleriniz