Yalancı Meme Sakıncalı mı?

0

Hastanelerde yeni doğan bebeklerin daha ilk muayeneleri­ni yaparken, henüz doğalı 1-2 saat olmuş bir bebeğin başucunda veya ağzında yalancı meme görmekteyiz. Ailesine ne­den buna ihtiyaç duyduğunu sorduğumuzda aldığımız cevap ya “ağlamasını önlemek için” ya da “susturmak için” verdik şeklinde olmaktadır. Bizce doğru olan davranış, ağlayan bir bebeği emzikle oyalayarak susturmak değil, bebeğin ağlama­sına sebep olan ihtiyacı veya rahatsızlığı gidermek olmalıdır.

Emmek istemeyen, emziği diliyle dışarı iten veya sık sık ağzından bırakan bir bebeği yalancı memeye alıştırmaya ça­lışmak doğru değildir. Bazı özel durumlarda yalancı meme kullanmak gerekli olabilir. Mesela prematüre bebeklerde em­me refleksi zayıf olduğundan, bir süre emzik kullanmasını tavsiye etmekteyiz.

Emme refleksi uyanıkken 4’ncü aya, uykuda iken 7’nci aya kadar devam etmektedir. Bu süre içinde bazı bebeklerde emme isteği çok fazla olur, emecek bir şey bulmadan rahat edemezler. Ellerini, parmaklarını, buldukları her şeyi emme­ye çalışırlar. Bulduğu her şeyi ağzına götüren bebek bir yan­dan yalnızlığını ve sıkıntısını emme yoluyla giderirken diğer yandan dış dünyayı ağız yoluyla tanımaya çalışmaktadır. Ai­lesi bebekle yeteri kadar ilgilenmeli, duygusal ihtiyacını gidermeye çalışmalıdır.

Her şeye rağmen bebeğin ellerini ağzına götürüp emmeye çalıştığı hissedilirse, parmağını emmesini öğrenmesine fırsat tanımadan, yalana meme verilmemelidir. Çünkü parmak em­meyi öğrenirse bıraktırmak çok zor olmaktadır.

Yalancı meme alışkanlığı gelişen bebeklerde emzik temiz tutulmalı, yere düşen emzik kaynatılmadan (dezenfekte edilmeden) verilmemelidir. Yedekte temiz bir emzik bulundur­mak işinizi kolaylaştıracaktır. Bazı annelerin yere düşen me­meyi kendi ağızlarında temizledikten sonra bebeğe verdikle­rini görmekteyiz. Bu doğru bir davranış değildir.

İleri yaşlara kadar devam eden emzik alışkanlığı dişlerde şekil bozukluğu yapabilir.

Emziği bırakma işi yavaş yavaş yapılmalı, daha sonra sey­rek aralıklarla verilmeli, emziği aradığı hissedilirse bebekle sevdiği oyunları oynayarak ona daha fazla vakit ayırarak oyalanması sağlanmalıdır.

Emziği bıraktırmak için korkutmak, emmeye devam eder­se onu sevmemekle tehdit etmek, azarlamak, alay etmek, aşağılamak, emziğe biber sürmek doğru davranışlar değildir. Çocuk emziği bırakmaya zorlanmamak, konuşularak ikna edilebileceği zamana kadar beklenmelidir. Bütün uğraşmala­ra rağmen bırakmıyorsa, sevgi ve ilgi yetersizliğinden kaynaklanan bir güven eksikliği var demektir.

Eklemek İstedikleriniz