Üremi Nedir?

5

Çeşitli sebeplerle böbreğin hastalanıp görevini yerine getire­meme sonucu kandaki azot artıklarının vücuttan dışarı atılamaması, olayına “üremi” adı verilmektedir. İdrarla atılması gereken üre, ürik asit ve kreatinin gibi azot metabolizma artıkları kanda birikerek zehirlenmeye benzer belirtiler gösterir. Bunların en teh­likelisi üre olup kandaki oranı yüzde 50 mg’ın üzerine çıktığında zehirlenme belirtileri başlar.

Üremi’ye Sebep Olan Faktörler:

  •  Şoka yol açan ağır ameliyatlar, zehirlenmeler, ateşli hasta­lıklar, yanıklar, şiddetli ishal ve kusmalar böbrekleri de etkileye­rek kandaki üre miktarının artmasına sebep olurlar.
  •  Keza şeker hastalığının ağırlaşması sonucu ortaya çıkan su­suzluk şokunda, addison krizinde, ileri derecede kalp yetmezliğin­de, akut ve kronik nefritte, ilerlemiş böbrek tüberkülozu vakala­rında, böbrek tümörlerinde, iki taraflı böbrek enfarktüsünde, her iki böbrekte ve idrar yollarında taş, ur ve kan pıhtısı olduğunda, bu hastalıkların şiddeti ile orantılı olarak üremi hastalığı ortaya çıkabilmektedir.

Belirtileri:

  •  Tik belirtileri halsizlik ve kas zayıflığı şeklindedir.
  •  Gündüz dalgın olan hasta, geceleri uyuyamaz.
  •  Karekterine zıt olarak saldırganlık ve bağırıp çağırmalar gö­rülebilir.
  •  Baş ağrısı ve kas çekilmeleri ile birlikte ağızda kuruluk ve yanma şeklinde şikâyetler vardır. Dil paslıdır. Nefeste amonyak kokusu duyulur.
  •  Deri genellikle soluk, kuru ve sarımtırak kirli renktedir. Ka­şıntı mevcuttur.
  •  Hastalığın son döneminde durdurulamayan bir hıçkırık orta­ya çıkabilir.
  •  Hastanın şuuru bulanır ve nihayet komaya girer.

Tedavi:

  •   Üremi, kendi başına ortaya çıkan, müstakil bir hastalık ol­madığından tedavisi böbrek yetmezliğine yol açan asıl hastalığa yöneliktir. Asıl hastalık şifa bulunca, üremi de kendiliğinden iyi­leşme gösterir.

Eklemek İstedikleriniz