Tuvalet Eğitimi

0

Tuvalet eğitimi çocuk ancak idrar kesesinin ve bağırsakla­rının dolduğunu hissedecek sinir ve kas olgunluğuna ulaştı­ğında başlatılabilir. Ayrıca, tuvalet eğitimine istekli olması için kendisine söylenen sözleri anlayacak zihinsel yeteneğe de sahip olmalıdır.

Tuvalet eğitimi için gerekli olan fiziksel ve zihinsel olgun­luk her çocukta farklı zamanlarda kazanılır. Genellikle 1.5 yaşından sonra başlamak daha uygundur.

İdrar Kontrolü

Çocuk 1.5 yaşına geldiğinde idrarını 3 sa­at kadar tutabilir.Bu yaşlarda idrar yaptıktan sonra, 2.5-3 sa­at aralarla oturağa oturtularak tuvalet eğitimine başlanabilir. Çocukların ekserisi ,2-3 yaşlarında, gündüzleri, idrar kontro­lünü sağlamış olurlar. İdrar kontrolünün geceleri de sağlan­ması bazen 5 yaşını bulur.

Dışkı Kontrolü

Çocuk 1-1.5 yaşına geldiğinde, hangi sa­atlerde kaka yaptığına dikkat edilerek, o saatlerde tuvalete tutularak tuvalet eğitimine başlanır. Çocuk tuvaletini yapmak istemezse, çok ısrar etmemek gerekir. Çocuğun tuvalete veya lazımlığa oturtulması, idrar veya dışkı yapmasının beklendiği saatlerde olmalıdır. Çocuk tuva­lete götürülürken “çiş” “kaka” gibi bazı kelimeler söylenerek şartlandırılır, idrar ve dışkı yapmaya zihnen hazırlanmış olur.

Eğitim başarılı oluyorsa, çocuk desteklenmeli, eğer tuvalet alışkanlığını kazanamıyor veya eğitimi reddediyorsa onu ce­zalandırmak, korkutmak, ayıplamak, kızmak, küsmek doğru değildir. Sabırlı olunmalı, sözden anlayacağı ve tuvalet eğiti­mine kendi isteği ile cevap vereceği zamana kadar beklenilmelidir.

Eklemek İstedikleriniz