Türkiye’deki Menopoz Klinikleri

2

Ülkemizde edindiğim izlenime göre, menopoza giren kadın­lar 20 yıl öncesine kıyasla menopozla her şeyin bitmediğine ar­tık inanıyorlar. Sağlıklarını korumak için çaba sarf etmenin ge­rektiği bilincine varmışlar. Bu, çok olumlu bir gelişme. Kitabı­mız Türkiye’nin her yerine dağıtıldığı için, değişik bölgelerde başvurabilecekleri menopozla ilgilenen hastanelerin isimlerini vermeyi, sizlere yardımcı olmak gayesiyle, uygun buldum. Esasen okuyucularımız bütün kadın hastalıkları ve doğum uzmanı meslektaşlarımızdan ve kadın doğum bölümü olan özel hasta­nelerden yardım alabilirler.

Marmara

 • İstanbul Çapa Tıp Fakültesi
 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Okmeydanı Doğumevi
 • Zeynep Kâmil Hastanesi
 • Süleymaniye Doğumevi
 • Bakırköy Devlet Hastanesi
 • Samatya Devlet Hastanesi
 • Şişli Etfal Hastanesi
 • Edirne Tıp Fakültesi

İç Anadolu

 • Ankara Numune Hastanesi
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Ankara Zekâi Tahir Burak Kadın Hastanesi ve Doğumevi
 • GATA
 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Hacettepe Üniversitesi
 • Sivas Tıp Fakültesi
 • SSK Etlik Doğumevi

Ege

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • İzmir Devlet Hastanesi
 • Konak Doğumevi Hastanesi
 • SSK Tepecik Doğumevi, Menopoz Kliniği

Güney Marmara

 • Bursa Uludağ Üniversitesi
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eklemek İstedikleriniz