Tüberkülozlu Menenjit

0

Tüberküloz belirtilerinin ortaya çıkmasından sonra tedavi uygulanma­dığı takdirde 3 ila 6 ay içinde beyin za­rı iltihaplanması ortaya çıkabilir. Buna tüberkülozlu menenjit diyoruz. Genel­likle zayıf bünyeli küçük çocuklarda görüldüğünden mutlaka doktor tedavi­si gerektirir.

Belirtileri: Tüberkülozun ikinci devresinde ortaya çıkar ve şu işaretleri verir:

  • İlk belirtileri iştahsızlık, aşırı es­neme ve uzun süren uyku halleridir.
  • Daha sonra aşırı derecede kabız­lık, kusma, baş ağrısı, ateş yükselmesi ve felçler ortaya çıkar.
  • Boyun tutukluğu, diş gıcırtısı, adale krampları ve kendini kaybetme hastalığın iyice yerleştiğini gösterir.

DİKKAT: Hasta sırt üstü yatırıldı­ğı zaman bacakları karnına doğru çe­ker ve geriye tekrar açamaz ise veya bir bacağını karnına doğru çekerken diğer bacak da kendiliğinden onu takip ederse durum son derece ciddi demek­tir. Hasta en kısa zamanda tedavi altına alınmazsa bunu felç hali izleyecektir. Felçlerin çoğunun ölümle neticelendiğini unutmayınız. Hasta kurtarılsa bile; konuşma bozukluğu, körlük, sağırlık ve zeka geriliği bıraktığı vakalar az de­ğildir.

Eklemek İstedikleriniz