Tifo (Kara Humma)

0

Genellikle yaz ve sonbahar ayların­da salgın halinde ortaya çıkar. İçme su­ları ve yiyeceklerle bulaşır. Vücuda girdikten sonra bağırsağın alt bölümle­rinden lenf bezlerine geçen tifo bakte­rileri, oradan da lenf yolları ve kan da­marları vasıtası ile bütün organlara ya­yılırlar. Hızla üreyen bakteriler safra kesesi yoluyla dışkıya; böbrek yolu ile de idrara karışarak dışarı çıkarlar ve salgınlara sebep olurlar.

Belirtileri:

 • Baş ağrısı, iştahsızlık, halsizlik, kabızlık veya ishal şeklinde ilk belirti­lerini verir. Bu arada burun kanaması da görülür.
 • Asıl tehlike işaretleri ikinci hafta ortaya çıkar. Dil paslanır. Yüksek ateş, aşırı kabızlık veya ishal vardır. Vücu­du saran pembe lekeler de buna eşlik eder.
 • Lekeler iki gün içinde solar. An­cak, hemen sonra tekrar ortaya çıkar­lar.
 • Dilin kenarları ve yanaklar kıza­rır.
 • Dilin tam ortasında paslı bir leke vardır.
 • Hastalık ilerledikçe dil kirli sarı bir renk alır.
 • Üçüncü hafta karın şişer ve geri­lir. Karın içinden gürültülü sesler gelir.
 • Dördüncü hafta barsak kana­maları görülür.
 • Yüksek ateşe rağmen terle­me olmaz. Nabız ise yavaştır.

DİKKAT: Nabzın birden bire hızlanması tehlikeli kanamalar ol­duğuna işarettir. Tedavi edilme­yen tifo vakalarında bronşit ve ba­demcik iltihabı da görülür. Diren­ci az, zayıf bünyelerde tifo bakte­rilerinin salgıladığı zehirler beyni, kalbi, sinir sistemini, böbrekleri, safra kesesini ve karaciğeri etkilerler. En tehlikeli yan etkileri kalp ve böbrekler­de görülür.

Ne Yapmalı?

 • Temizliğe çok dikkat ediniz.
 • Salgın halinde tifo görüldüğü za­man aşı yaptırınız. Tifo aşısı bir hafta­da üç defa tekrarlanarak verilir. Bir se­ne müddetle vücuda bağışıklık kazan­dırır. Aşılanmış kişiler tifoyu çok hafif atlatırlar. Bir sene sonra aşının tekrar­lanması (yine haftada üç sefer) gerekir.
 • Aile üyelerinin birinde tifo belir­tileri başlayınca mutlaka doktora gös­terilmeli, tıbbî tedavi uygulanması sağ­lanmalıdır. Tedaviye ne kadar erken başlanırsı, hastalık o kadar kolay atlatılır.
 • Tifolu hasta diğer aile üyelerin­den ayrı bir odada yatırılmalı; kullan­dığı eşyalar dezenfekte edilmelidir.

Eklemek İstedikleriniz

İlgili Başlıklar