Tetanos (Kazıklı Humma)

1

Tetanos mikropları toz, toprak ya da hayvan gübresi ile bulaşmış yaralar­dan vücuda giriş yaparlar. Tetanosun bulaşması için illa da büyük yaraların ve eziklerin meydana gelmesine lüzum yoktur. Küçük bir kıymık, bir çivi bat­ması veya bir çizik bazen yeterlidir. Tetanosa dönüşen kürtaj vakaları da çoktur. Çok seyrek de olsa, yanıklar­dan ve ortakulak iltihaplarından sonra tetanos görülebilir.

Belirtileri:

  • Mikroplar vücuda giriş yaptıktan yaklaşık üç hafta sonra hastalık belirti­leri ortaya çıkar.Yaralanmadan 2 ila 50 gün sonra ortaya çıkabilir. En sık olarak 1-2 hafta içinde görülür.
  • Önce çene kaslarında kasılma ile başlar. Kasılmalar 1-2 gün içinde bütün vücuda yayılır. Bütün vücut kasları olaya katılır.
  • Karın tahta gibi serttir. Gırtlak kasları da kasıldığın­dan nefes darlığı olabilir. Kasılmalar nöbet halinde gelir.
  • Ses, ışık ve hastaya dokunmak kasılma nöbetlerini uyarır. Kasıl­malar o kadar kuvvetlidir ki bazen kemiklerin kırılmasına se­bep olabilir.
  • Hastanın şuuru açıktır. Ateş olabilir. Ciddi du­rumlarda hastalık ölümle sonuçlanabilir.
  • Ensede sertlik ve yüz spazmları görülür.

DİKKAT: Müdahale edilmeyen ağır vakalarda bel kemiğinin büküldü­ğü müşahede edilmiştir. Hasta sırtı ke­mer yapacak şekilde yatar. Ondan son­ra en ufak bir ses hastada çılgınlık de­recesinde tepkilere yol açar.

Ne Yapmalı?

Çocuklar dışarıda oyun oynarken sık sık düşer yaralanırlar. Sokaklarımı­zın birer pislik yuvası olduğunu kabul etmek zorundayız. Bu sebeple çocuklarınıza mutlaka vaktinde tetanos aşısı yaptırınız.

NOT: Tetanos aşısı, boğmaca ve difteri aşısı ile birlikte DBT (Difteri – Boğmaca – Tetanos) yapılır. Beşinci aydan başlayarak iki ay ara ile üç doz­da tamamlanır. İlkokula başlarken aşı (yine üç doz halinde) tekrarlanmalıdır. Keza ortaokula başlayınca ve yirmi ya­şına gelince tetanos aşısı tekrarlanma­lıdır.

  • Vaktinde verilen tetanos aşısı vü­cutta aktif bir bağışıklık kazandırır. Ancak bu şahsın tetanosa yakalanma­yacağı anlamına gelmez. Şüpheli yara­larda tetanosun belirtilerini bekleme­den doktora gidilmelidir.
  • Kişi aktif olarak vaktinde aşılan­mış ise, doktor yeni bir aşı daha yapa­bilir.
  • Aşılanmamış kişilerde tedavi ol­dukça zor ve risklidir. Zira doktor pa­sif bir bağışıklık kazandırmak için at serumu vermekte tereddüt edecektir. Çünkü serumun bazı tehlikeli yan etki­leri vardır. Ancak bu yine doktorun bi­leceği bir iştir. Penisilin ve gamma globülin tedavisi de oldukça etkilidir

Yenidoğan Tetanosu

Doğumdan sonraki 3 ila 10 gün içinde ortaya çıkar. Bulaş­ma genellikle göbek yarasından olur. Bebekte emme güçlüğü, aşırı ağlama ve vücutta kasılmalarla kendini belli eder. Be­beklerde erişkinlere göre daha tehlikelidir. Ölümle sonuçlana­bilir. Korunmak için annenin hamile iken aşı olması ve do­ğumdan sonra göbek bakımının iyi yapılması gerekir.

Eklemek İstedikleriniz

İlgili Başlıklar