Suni Teneffüs (Yapay Solunum)

0

  • Hastayı sırt üstü yatırın.
  • Hastanın sırt ve omuz bölgesinin altına, bebeklerde 2.5 -3 cm, daha büyüklerde 5-6 cm kalınlığında yastık, ceket, ka­zak vb. gibi elinizin altında ne varsa yerleştirin. Böylece hastanın başı geriye doğru itilerek hava yolları açılmış olur.
  • Hastanın burnunu bir elinizin başparmak ve işaret par­makları arasında sıkıştırarak kapatın. Diğer elinizle hastanın çenesini göğsüne doğru açarak içine bakın. Dil geriye kaçmış­sa düzeltin. Yabancı cisim varsa çıkartın. (Hava yollarının tı­kanması bölümüne bakınız.)
  • Elinizde varsa ince bir tülbent ve gazlı bez gibi hafif bir kumaş parçasını hastanın ağız bölgesine yayarak dudakları­nızı tülbentin üzerinden hastanın ağzını sıkıca örtecek şekil­de hastanın ağzına yerleştirin. Hastanın ağzına örtecek tül­bent vb. ince bez yoksa aramak için çok fazla vakit kaybet­meyin. Bu işlemi bez koymadan da yapabilirsiniz.
  • Burnunuzdan nefes alarak hastanın ciğerlerine üfleyin. Sonra ağzınızı hastadan çekerek nefes vermesini bekleyin.
  • Bu esnada göz ucuyla hastanın göğsünde inip kalkma hare­ketleri olup olmadığını izleyin. Eğer hastaya nefes üflerken göğüs yukarı kalkıyor, ağzımızı çekince aşağı iniyorsa yapay solunum başarılı demektir.
  • Dakikada 20 defa olacak şekilde suni solunuma devam edin. 30 saniye solunum yaptırdıktan sonra kulağınızı hasta­nın göğsüne yerleştirerek kalp seslerini 6 saniye dinleyin ve sayın. Elde edilen sayıyı 10 ile çarparsanız 1 dakikadaki kalp atım sayısını bulursunuz. Kalp sesleri varsa ve kalp atım sa­yısı dakikada 60 veya daha fazla ise, suni solunuma hasta kendiliğinden nefes alıp vermeye başlayıncaya veya bir sağ­lık merkezine ulaştıran kadar devam edin.
  • Yapay solunumla göğüs inip kalkmıyorsa hastanın baş pozisyonunu, çenesinin açık ve burnunun iyi kapanmış oldu­ğunu kontrol edin ve yapay solunumu tekrar deneyin.
  • Her şeye rağmen göğüste inip kalkma hareketi görülmez­se hava yollarında yabancı cisim var demektir. Bu durumda, vakit geçirmeden, “Hava Yolları Tıkanması” bölümünde an­latılan işlemlere başlamalısınız.
  • Yapay solunum esnasında yaptığınız kontrolde kalp atımları yoksa, yapay solunumla beraber kalp masajı da uy­gulamanız gerekir.

Eklemek İstedikleriniz