Suda Boğulma Kazaları

0

Su altında kalmaya bağlı olarak gelişen, kandaki oksijen miktarının azalıp karbondioksit miktarının artması olayına suda boğulma (asfiksi) denir.

Suya düşünce öncelikle refleks olarak gırtlak kaslarında bir kasılma ( spazm) olur.

Yaklaşık % 10 vakada bu spazm devam eder. Bu nedenle su yutmazlar fakat yine de solunum yetersizliği olur.

Yaklaşık % 90 vakada, birkaç dakika sonra bu spazm çö­zülür. Bu kişilerin mide ve akciğerlerine su dolmaya başlar. Akciğerlere dolan su akciğerdeki hava keselerinin zedelen­mesine ve zatürree gelişmesine sebep olur. Hava alışverişi olmadığı için solunum yetersizliği görülür.

Suda boğulma kazaları, zannedildi­ği gibi daha çok acemi yüzücülerin ve­ya yüzme bilmeyenlerin değil; kendisi­ni iyi yüzücü zanneden, gösterişe he­vesli kişilerin başına gelmektedir. İsta­tistikler, boğulma vakalarının ancak yüzde beşinin gerçek kaza niteliği taşı­dığını göstermektedir.

DİKKAT:

 • Tanımadığınız bir suya tek başınıza yüzmeye gitmeyiniz.
 • Dibini bilmediğiniz bir suya tepe üstü dalış yapmayınız.
 • İyi bir yüzücü olduğunuzu ispat­lamaya çalışmayınız. Tehlikeli numa­ralar yapmaktan ve uzaklara açılmak­tan kaçınınız.
 • Deniz yatağı ve deniz simidi gibi içi hava doldurulmuş plâstik yüzücüle­re güvenip kendinizi denizin kucağına bırakmayınız. Siz farkında olmadan, rüzgar ve akıntı, üzerinde güneş ban­yosu yaptığınız plâstik yatağı veya bo­tu uzaklara sürükleyebilir.
 • Tek başınıza yüzerken sürat mo­torlarına dikkat ediniz. Motor sürücü­leri, tek kişiyi zor farkederler.
 • Tekne kullanıyor iseniz; mutlaka yanınıza cankurtaran yeleği alınız.
 • Şaka niyetiyle de olsa, hiç kimse­yi habersiz suya itmeyiniz.
 • Suya birden bire dalmayınız. Su ile vücudunuz arasındaki ısı farkı çoğu zaman fenalaşmanıza ve paniğe kapı­larak boğulmanıza sebep olur.
 • Yüzerken, küçük çapta da olsa, fenalık hissettiğiniz an sudan çıkınız.
 • Boğulmak üzere olan ve çırpman birini gördüğünüz zaman, bu konuda tecrübeniz yoksa, kurtarmak için suya dalmayınız. Zira boğulmak üzere olan kazazede, can havliyle size tutunmaya çalışacak ve sizin de kendisi ile birlik­te boğulmanıza sebep olacaktır.

Korunma:

 • Çocuklara havuzlarda, göl, akarsu ve denizlerde dikkat edilmelidir.
 • İyi yüzme bilmeyenler mutlaka tecrübeli bir yüzücü ile suya girmelidir.
 • Yüzme alanlarında cankurtaran bulundurulmalıdır.
 • Yüzme bilmeyenler suya girerken deniz yatağı ve sandala binerken mutlaka yüzme simidi takımlıdır.
 • Çocuklara erken yüzme öğretilmelidir.
 • Yüzmeden önce fazla yemek ve içmek doğru değildir.

Neler Yapabilirsiniz?

 • Boğulmak üzere olan birini gör­düğünüz zaman elinizin altında ve çev­renizde onu kurtarmada işe yarayacak ne varsa kullanınız. Bir dal uzatabilir, bir tahta parçası veya can simidi atabi­lir, bir halat kullanabilirsiniz.
 • Elinizden hiçbir şey gelmezse ba­ğırarak başkalarından imdat isteyiniz.

Kazazede Sudan Çıkarıldıktan Sonra

Sudan kendi başına çıkan veya kur­tarılan bir kazazede değişik durumlar altında olabilir:

Bayılmamıştır ve solunum yap­maktadır: Kazazede kendisinde imiş gibi görünmekle beraber şok geçiriyor olabilir. Telaşa kapılmayınız ve hasta­nın moralini düzeltici telkinde bulunu­nuz. Üzerine battaniye, ceket, kazak gibi şeyler örterek vücudunu sıcak tu­tunuz. Öksürük nöbeti geçiriyor ise ve yüzü de morarmış ise mutlaka doktor çağırınız. Çünkü bu belirtiler, yuttuğu suyun yanlışlıkla akciğerlerine gittiği­ni göstermektedir.

Bayılmıştır fakat solunumu nor­maldir: Onu boylu boyunca uzattıktan sonra vücuduyla birlikte başını yana çeviriniz. Böylece yuttuğu suyu çıkar­masını sağlamış ve akciğerlere kaçma­sını önlemiş olursunuz.

Bayılmıştır ve nefes alması da durmuştur: Kazazedeyi boylu boyunca yere uzatınız. Ensesinin altına bir ce­keti veya kazağı katlayıp koyunuz ve başını geriye yaslayınız. Böylece nefes almasını kolaylaştırıcı pozisyona getir­miş olursunuz. Ondan sonra yapay so­lunuma geçiniz. Eğer kalbi de durmuş ise; doktor gelinceye kadar yapay solu­numla kalp masajını birlikte tatbik edi­niz.

Boğulan bir kimsenin kendine gelmesi saatler sürebilir. Çünkü soğuk bir vücut, oksijeni beyine çok geç ulaştıra­caktır. Bu sebeple, kazazedeye yapay solunum uygularken vücudunu da sı­cak tutmaya çalışınız.

İKAZ: Günün kahramanı olmak için, doktora haber vermeye lüzum görmeksizin kazazedeye yardıma koş­mayınız. İlk yapacağınız iş (hele solu­num ve kalp durmuş ise) doktor çağır­maktır. Yapay solunuma ve kalp masa­jına ancak doktoru beklerken teşebbüs etmelisiniz.

Eklemek İstedikleriniz