Suçiçeği Aşısı

0

Suçiçeği, bağışıklık sistemi baskılanmış ki­şilerde tehlikeli seyredebilen, hamileliğin 5’nci ayından önce geçirilirse doğacak bebekte sakatlık yapabilen bir hastalıktır. Bazen gözleri de etkileyebilir. Buna rağmen gelişmiş ülkeler­de bile mutlaka yapılması gereken bir aşı olarak kabul edil­memektedir. Çocuk 1 yaşını doldurduktan sonra tek doz uy­gulamak yeterlidir.

Eklemek İstedikleriniz