Sezeryan Doğum

1

Sezeryan, 1950’lilerden beri uygulanan bir doğum yöntemidir.

Şu anda, sezeryanın güvenilir bir işlem olduğu rahatça söyle­nilebilir. Biz burada çok yaygın olarak uygulanan bu cerrahi prosedürün özel detaylarını anlatacağız.

Ne olursa olsun, sezaryan, cerrahi bir prosedürdür. Hiçbir düşünce bunu değiştiremez. Tüm hamileliklerin % 10-20 arasında bir oranı, sezeryan ile doğum yaparlar. Bazı ülkelerde bu oran daha düşük, bazılarında ise daha yüksektir.

Gelişmiş ülkelerde, doğuma çok önem verdiklerinden, sezeryan metodu, ölüm ve hastalık açısından daha riskli bulunmaktadır.

Her ne kadar bu ölüm oranı %0,1’den az bir oran olsa da, günümüzde, vajinal doğum daha güvenli olarak kabul edilmektedir.

SEZERYANIN GEÇMİŞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ

Sezeryanın tarihçesi nedir?

Kimse tam olarak bilmemektedir. Ama, 2500 sene öncesinde çeşitli medeniyetlerde denemiş olduğu bilinmektedir. Roma İmparatorluğun­da, annenin doğum esnasında ölümü gerçekleştiğinde, karnı keserek bebeğin alınması işlemi ile başladığı düşünülmektedir. Bu işleme ‘lex caesarea’ derlermiş.

Sezeryan ne kadar güvenilirdir?

Çok güvenilirdir. 1930’lardan bu yana çok gelişmiştir.

Vajinal doğumla karşılaştırıldığında, sezeryanın çok yüksek sorun­lar yaratabileceği görülmüştür. Bu nedenle, sezeryanın, sadece gerekli olduğunda uygulanması gerekir.

Geçmişle kıyaslandığında, neden sezeryan bugün daha güven­lidir?

Zamanla, bu alanda çok yol katedilmiş ve ilerlemeler kaydedilmiştir.

Operasyon teknikleri zamanla çok ilerlemiştir. Anastezi teknikleri de aynen çok yol katetmiştir.

Enfeksiyon oluşumu günümüzde çok kolay kontrol altına alın­abilmektedir. Bu, operasyonların tamamen steril bir ortamda gerçekletirilebilmesi ve antibiyotiklerin gelişmiş olması sayesinde olmuştur.Çoğu kimseler antibiyotiklerin sadece 1920’lerden beri kul­lanıldığını unutmaktadırlar.

Kan servisleri artık çok daha güvenilirdir. Operasyon sonucu, çok kan kaybı olabileceğinden, uygun kan nakli çok önemlidir. Günüüzde kan kolayca ve güvenilir bir şekilde temin edilebilmektedir.

OPERASYON

Bir sezeryan doğum nasıl yapılmaktadır?

günlük iş hayatlarında sıkça yaşadıkları bu operasyon, doktorlar ve doğum uzmanları için, çok kolaydır. Basitçe, sezeryan, karnı keserek ve açarak, rahme ulaşıp bebeği çıkarma işlemidir. Vajinal doğuma ters olarak, doğum karından gerçekleştirilir.

Karın nasıl açılır?

En çok kullanılan yöntem, bikini bölgesine yapılan kesiktir. Buna ‘transvers’ denir.

Bir de yukarıdan aşağıya yapılan kesik vardır ki; bu çok daha az yapılır. Bu kesik, hemen göbeğin altından kasık kemiğine kadardır.

Rahim nasıl açılır?

Transvers en çok uygulanan kesiktir. Çünkü, ulaşması daha kolay­dır, kanama daha az olur ve onarılması daha kolaydır .

Eskiden kesik dikey ve daha yukarı bölgede yapılırdı. Bu; klasik sezeryan olarak bilinir. Bu yöntem, ancak aşırı prematürelik gibi özel durumlarda kullanılır ancak.

Bir de, yine özel durumlarda yapılan dikey ama düşük seviyeden yapılan kesik vardır.

Sezeryanların %90’ı transvers yöntemi ile bikini bölgesine uygu­lanır.

NEDEN SEZERYAN UYGULANMAKTADIR?

Sezeryan uygulaması için belirtiler nelerdir?

Bir sürü değişik belirti mevcuttur, hem anne ile, hem de fetusla ilgili olabilir. Çoğunluk anne ile ilgili olanlardır.

 • Annenin pelvisi: Annenin doğum kanalı çok darsa, bebeğin çıkışını önlüyorsa,
 • Önceki doğum sezeryan ile yapılmışsa,
 • Medikal durumlar: Kalp rahatsızlığı, solunum bozukluğu gibi sorunlar varsa,
 • Plasentanın anormal bir pozisyonda duruşu: Plasenta prevya (plasentanın aşağıda olması) durumunda,
 • Plasental abruption: Plasentanın ayrılması durumunda,
 • Vajinaya önceden uygulanmış cerrahi müdahale varsa,
 • Doğum bir türlü gerçekleşemiyorsa, sezeryan yapılır.
 • Fetusla ilgili belirtiler nelerdir?
 • Fetal distres
 • Makat gelişi,
 • Çoklu hamilelik
 • Anormal yatış
 • Kordon sarkması gibi durumlarda, sezeryan doğum gerçekleştir­ilir.

Annenin tercihi sezeryan ise, isteği gerçekleştirilir mi?

Eğer doktor bunu uygun buluyorsa, annenin tercihi karar vermek için çok önemlidir.

ANESTEZİ

Sezeryanda uygulanan kaç çeşit anestezi türü vardır. Bunların farkları nelerdir?

İki ana anestezi türü vardır: Genel anestezi ve bölgesel anestezi. Genel anestezi ile anne tamamen uyur, hiç ağrı hissetmez. Bölgesel anestezi (spinal veya epidüral) ile bölsesel uyuşukluk hissedilir ve ağrı hissedilmez, anne uyanıktır.

Spinal ve epidüral anestezi arasındaki fark nedir?

İkisi de omurilik üzerine uygulanan anestezi türleridir. Omurilikte uygulandıkları yer faklıdır. İkisi de çok etkilidir. Ama epidüral etkisini daha geç gösterir. Acil bir durum için epidüral uygun değildir.

Sezeryanda, genel anesteziye göre, epidüral veya spinal anastezilerin avantajı var mıdır?

Çoğu kişi buna evet der. Herşeyden önce, anne uyanık olduğundan, bebeğinin doğumuna şahit olur. Bebeğini hemen kucaklayabilir. Ayrıca, eşi yanında bulunabilir. Bir de, genel anestezi göre, çok daha az sorun olur.

Neden, spinal ve epidüral, ‘bölgesel anastezi’ olarak adlandırılırlar?

Çünkü, etkisi sadece belli bir bölge içindir, vücudun yukarı kısmı etki altında kalmaz.

Bölgesel anastezide olası komplikasyonlar nelerdir?

En sık görüleni, tansiyon düşüklüğüdür. Bu durum kolayca halledilebilir.

Bazen, sonrasında, baş ağrısı olabilir. Özellikle yatar veya oturur pozisyondan, ayağa kalkarken.

Nadiren, iğnenin yapıldığı bölgede, kan pıhtısı veya apse oluşabilir. Bu bel ağrısı yaratabilir.

Bazen, operasyon başladıktan sonra, epidüral veya spinalin tam etki etmediği görülebilir, kişi ağrıyı hissediyor olabilir. Bu durumda, tek seçenek acil genel anestezi yapılmasıdır. Ama bu durum çok nadir görülür.

Genel aneztezinin yarattığı sorunlar nelerdir?

Solunum, en çok korkulan genel anestezi sorunudur. Bilinçsiz olan hasta, kusabilir ve kustuğunu yutabilir. Bu, birkaç gün hasta olmasına neden olur. Bu yüzden, sezeryana girmeden önce, kişiye, asit giderici bir ilaç verilmelidir.

Bir de başka sık görülen durum da, tansiyon düşüklüğüdür.

Sezeryanın kendisinin yarattığı sorunlar nelerdir?

Sezeryanın güvenilirliği her ne kadar kabul dilmiş olsa da, yine de büyük bir operasyon olduğunu ve beraberinde sorunlar getirebileceği­ni unutmamak gerekir.

Anestezinin yarattığı sorunlar haricinde, başka sorunlar da mevcut­tur, bunlar aşağıdaki gibidir:

 • Aşın kanama olabilir yakın organlarda yaralanma olabilir
 • Enfeksiyon olabilir
 • Tromboz (ve / veya amboli) olabilir. Bazen kanm pıhtılaşması sonucu bu problem yaşanabilir.
 • Solunum ile ilgili problemler olabilir.
 • Bağırsakla ilgili problemler olabilir.

OPERASYON SONRASI

Olası operasyon sonrası sorunları nelerdir?

Genelde, sezeryan doğum yapan kadınların çoğunda bir sorun olmaz. 24 saat içinde ayağa kalkabilirler ve üç gün içinde normal yaşantılarına dönebilirler.

Sezeryan sonrası hastanede kalma süresi nedir?

3-7 gün arasıdır.

Yapılan kesiğin tipine ve dikiş tarzına göre süre değişir.

Sezeryan sonrası, işe dönme süresi nedir?

Bu, kadının yaptığı işe bağlıdır.

Eğer masa başı bir iş ise, kadın, 6 hafta gibi bir sürede işine dönebilir.

Eğer fiziksel aktivite gerektiren bir iş ise, 20 hafta gibi bir süre sonunda işine geri dönebilir.

SONRAKİ HAMİLELİKLER İÇİN SEZERYAN

Sezeryan ile doğum yapmış kadın, sonraki doğumunu nasıl yap­malıdır?

İlki sezeryan bile olsa, ikinci doğumda, bir sorun yok ise, kadm vajinal doğumu deneyebilir. Çoğu kadın, ikincide, vajinal doğumda başarılı olurlar.

Eğer kadın iki kere sezeryan doğum yapmışsa, üçüncü ne olmalıdır?

Eğer ikisi de sezeryanla olmuşsa, üçüncü de sezeryanla olmalıdır.

Bir kadın hayatında kaç kere sezeryan ile doğum yapabilir?

Her ne kadar, halk arasında en fazla üç kere olduğuna dair inanışlar olsa da, bu doğru değildir. Daha fazla da sezeryan doğum yapılabilir.

Sadece doğru olan, her sezeryan, bir sonrakini zorlaştırır.

Bir de plasenta, eski yaraya yapışık olabilir, buna bağlı olarak da aşın kanama riski artar.

Her kişinin durumu farklı olduğundan, doktor kişiye göre ne yapıla­cağına karar vermelidir.

Eklemek İstedikleriniz