Şaşılık

0

Göz kaslarından birinin veya birkaçının görev yapmaması halinde normalde birbirine paralel hareket eden ve aynı anda aynı yöne bakan gözlerin bu yeteneğini kay­bederek farklı istikametlere bakması şaşılık olarak adlandı­rılır.

Gözlerin birbirine uyumlu hareket etme kabiliyeti (koordi­nasyonu) bebek 6 aylık olana kadar tam gelişememiş olabilir ve bu durum normal kabul edilir. Ancak 6. aydan sonra şaşı­lığın devam etmesi normal değildir, mutlaka bir göz hekimi tarafından kontrol edilmesi gerekir. Tedavi edilmeyen şaşılık­lar, ileride gözlerden birinin görme yeteneğini kaybetmesi ile sonuçlanabilir.

Eklemek İstedikleriniz

Etiketler