Sağlıklı ve Güvenli Emzirme Teknikleri

1

Bebeğin altı kirli iken emzirme yapılmamalı, temizlikten sonra emzirilmelidir. Emme sırasında anne ile bebeğin duygusal beraberliği çok önemlidir. Anne emme sırasında bebeği ile yalnız kalacağı sessiz bir oda seçmelidir.

Anne sırtını dayayabileceği, arkalıklı rahat bir yere otur­malıdır. Anne rahatsız veya yorgun olduğu zaman emzirme­ye yeterince konsantre olamaz. Sezaryen ile doğum yapan anneler, rahat etmek için, ilk günlerinde bebeğini yatar pozis­yonda emzirmelidir.

Emzirme sırasında bebeğin başı ve vücudu düz bir pozis­yon alacak şekilde tutulmalıdır. Bebeğin başı ve gövdesi an­nenin emzirdiği meme tarafındaki kolu üzerine yatırılır. Be­beğin ağzı, meme ucu hizasında tutulur.

Memeyi bebeğe doğru asılarak uzatmak doğru değildir. Çocuk memeye bütün gövdesiyle yaklaştırılır. Başını ittirerek memeye yaklaştırmak bebeğin itirazına yol açabilir.

Bebeğin ağız kenarına meme ucu dokundurulursa, bebek­te arama refleksini uyandırarak memeyi tutmasını sağlar. Be­beğin rahat emme yapabilmesi için meme ucu ve etrafındaki koyu renkli daire bebeğin ağzı içinde olmalıdır. Anne işaret ve orta parmaklarıyla memesini biraz sıktırarak çocuğun ağ­zına memenin düzgünce yerleşmesini sağlayabilir. Bebek sa­dece meme ucunu emmeye çalışırsa hem süt çıkaramaz hem de göğüs ucu çatlakları oluşabilir.

Emme esnasında anne memeyi alttan tutarak destekleme­li, gerekirse baş parmağını memenin üstüne alıp memeyi ha­fifçe sıvazlayarak süt akışını kolaylaştırmalıdır. Meme üstten parmakla hafifçe bastırılarak, emme esnasında bebeğin bur­nunu tıkamasına engel olunmalıdır. Emzirmeye başlamadan önce bebeğin burun delikleri temizlenmiş olmalıdır. Burun tı­kalı ise, açmak için serum fizyolojik damlatılması faydalı olur.

Emzirme, esnasında, bebeği rahatsız etmeden, ara sıra po­zisyon değiştirilerek memenin değişik noktalarına basınç uy­gulaması sağlanmalıdır. İlk günlerde emzirme süresi her me­me için 5 dakika kadar olmalıdır. Sonraki günlerde bu süre her meme için 10-15 dakikaya kadar uzatılabilir. Zaten be­bek ilk 5 dakikada memedeki sütün % 95’ini almış olur. Ge­ri kalan süre, bebeğin süt ihtiyacını karşılamaktan çok fizik­sel ve duygusal beraberlik içindir.

Her emzirmede değişik memeden başlanmalıdır. Bir öğün­de önce sağ meme verildiyse ondan sonraki emzirmede önce sol meme verilir. Emzirme sonlandırılmak istendiğinde me­meyi bebeğin ağzından asılarak zorla çıkartmaya çalışmak sakıncalıdır. Meme ucu çatlaklarına sebep olur. Anne küçük parmağını bebeğin ağzına yan taraftan sokarak bebeğin ağzı­nı hafifçe aralarsa, bu esnada içer giren hava ağızdaki vaku­mu ortadan kaldıracağından memenin kolayca ağızdan çık­masını sağlar. Eğer bebeğin doymadığına kanaat getirilirse biraz daha emmesine izin verilmelidir.