Baş Ağrısına Nereden Yardım Alabilirim?

0

Baş ağrıları ve migrenin iyi bir tarafı, çok yaygın olma­ları, dolayısıyla konuyla ilgili bilgi ve yardım kaynaklan açısından bir bolluğun söz konusu olmasıdır. Aşağıdaki listede bunlardan bazılarını incelerken “kartopu etkisi” ile giderek daha fazla bilgi ve tavsiyeyle karşılaşacaksınız. Tavsiyenin kalitesi ve miktarı her zaman değişiklik göste­rir. Bulacağınız her şey, %100 güvenilir olmayacağı gibi, ulaşabileceğiniz bilgilerin doğruluğunu denetlemek veya onaylamak da çoğunlukla mümkün değildir. Maalesef in­ternetin böyle bir tehlikesi vardır; bir yandan kaliteli ve güncel bilgilere ulaşmak isteyenler için değerli bir kaynak olabilirken, diğer yandan da sahte ilaçlar satmaya çalışan (ki bunlar bazı durumlarda sorununuzu daha da büyütebi­lir) “şarlatan’larla ve baş ağrılarıyla ilgili korku hikâyeleri anlatan felaket tellallarıyla dolu bir ortamdır. Elbette bilgi ve tavsiye almak için internetten yararlanacaksınız, fakat hangi siteleri seçeceğiniz konusunda titiz davranmaya ça­lışın. Nitelikli insanların, bu konunun uzmanlarının etkin olduğu sitelerden istifade etmeye çalışın, örneğin üniversi­telerin tıp fakültelerinin sitelerini ziyaret edin. Açık bir bi­çimde size bir şey satmaya çalışan sitelerden uzak durun ya da en azından bunun onların temel varlık sebebi oldu­ğunu her zaman aklınızda bulundurun. Tereddüde düşer­seniz şüpheci davranın.

Kitaplar

“99 Sayfada Migren ve Baş Ağrısı”, Cankut Tulunay, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İnceleme Dizisi

“Migren”, Oliver Sacks, İletişim Yayınlan, Başvuru Dizisi

“Migren”, Eileen Herzberg, Alkım Kitabevi, Doğal Yol­lardan Yararlanma Dizisi

“Baş ve Boyun Ağrısı Sendromlari; Klinik, Tanı, Medikal ve Fizik Tedavi” Walter Paulus, Peter Schöps, Yüce Yayımları

Tıp Profesyonelleri

İlk etapta, baş ağrılarınızın özel bir tedavi gerektirip ge­rektirmediğini öğrenmek veya endişelenecek bir şey olma­dığını anlayıp rahatlamak için, -varsa aile hekiminize- bir pratisyen hekime başvurup tavsiyelerini dinleyin. Baş ağ­rılarınızın türüne bağlı olarak, uzman bir doktorla görüş­meniz de gerekebilir. Birçok hastanede bu amaçla kurul­muş baş ağrısı klinikleri bulunur. Ayrıca özel klinikler de mevcuttur.

Doktorunuzun sizinle yeterince ilgilenmediği düşünce­sine kapıldıysanız bile, tıptan yardım alma konusunda ıs­rarcı olun. Yalnız lütfen bunu hoş bir üslupla yapmaya dikkat edin. Dik başlı veya huysuz değil de ilgili ve endi­şeli görünürseniz, doktorunuzun da size olumlu davranma ihtimali çok daha yüksek olur. Doktor olsaydınız şu sözle­re nasıl tepki vereceğinizi bir düşünün:

“Hâlâ çok endişeliyim. Rahatlatmam için görüşe­bileceğim biri daha var mıdır acaba? Her ihtima­le karşı…”

“Memnun değilim. Bence siz yanılıyorsunuz, ikin­ci bir teşhis istiyorum.

Elbette ki doğru olan, ilk yaklaşımdır. Doktorlar da her­kes gibi gücenebilir veya incinebilirler. Bir hata yapmış olabileceklerini düşünseniz bile, onlara ince davranırsanız, karşılığında aynı şekilde muamele görme ihtimalinizi yük­seltirsiniz.

Bir uzmanla görüşecek olursanız, bu muhtemelen bir nörolog olacaktır. Beynimiz sinir hücrelerinden oluştuğu ve ağrı sinyalleri, sinir hücreleri tarafından gönderildiği için baş ağrılarını nörologların incelemesi gayet yerindedir.

Tamamlayıcı Tedavileri Uygulayanlar

Tamamlayıcı tedaviler evreni çok geniştir ve bunları uygulayan herkes güvenilir ve dürüst değildir. Hatta bazı terapiler tehlikeli bile olabilir, bundan dolayı denemeyi dü­şündüğünüz tamamlayıcı yaklaşımları iyice araştırma­nızda ve doktorunuza bunlardan bahsetmenizde fayda vardır.

Aşağıda, deneyebileceğiniz tedavi yöntemlerinden yal­nızca küçük bir bölümünü sıraladık. Bu listeye dâhil edil­miş olmak bir onay anlamına gelmediği gibi, hariç tutulmak da uyarı anlamına gelmez. Aşağıdaki tedaviler, nis­peten yaygın ve kolay ulaşılabilir olmaları, ayrıca bazı baş ağrısı ve migren hastalarına fayda sağladıklarının görül­mesi nedeniyle listelenmiştir. Daima aklınızda tutun: Ta­mamlayıcı tedaviler modern tıbbın yanı sıra uygulanmalı­dır, lütfen doktorunuza görünmek yerine tamamlayıcı tıb­ba başvurmayın.

Aromaterapi, Refleksoloji, Homeopati, Herbalizm, Çin Tıbbı, Çin Bitkisel Tedavi Yöntemleri, Tedavi Edici Masaj.

Özet

  • Kütüphanelerde baş ağrıları ve migrenle ilgili birçok kaynak bulabilirsiniz.
  • İnternetten yararlanırken dikkatli olun, gireceğiniz site­ler konusunda seçici davranın,
  • Çok fazla tıbbi metin okuyarak kendi kendinizi korkut­mayın. Istırap çektirse de, endişe verici olsa da, baş ağrılarının çok büyük bir bölümü hayati tehlike arz et­mez.
  • Doktorunuzdan yardım istemeye çekinmeyin. Yardım ve bilgi alma konusunda doktora başvurmak çok iyi bir adrestir.