Nefrit ve Nefrotik Sendrom

0

Nefrit

Böbreklerin görevlerinden biri, kandaki üre ve benzeri za­rarlı maddeleri süzerek idrar yoluyla vücuttan dışarı atılması­nı sağlamaktır. Böbreklerde, süzme ve idrar sıvısı oluşturma işini “nefron” adı verilen, sayısı bir milyonu bulan ve ancak mikroskopla görülebilen küçük organcıklar yapar. Nefronun kandan idrarı süzme işini yapan kısmına glomerul denilir. Bazı durumlarda glomerul hastalanarak, kısaca nefrit dediği­miz bir hastalık oluşur. Çok sayıda nefrit çeşidi vardır. Bura­da bahsedeceğimiz nefrit, sık rastlanan ve halk arasında be­ta mikrobu olarak bilinen A grubu beta hemolitik streptokokların sebep olduğu boğaz veya cilt enfeksiyonu sonucu olu­şan nefrittir.

A grubu beta hemolitik streptokokların sebep olduğu bo­ğaz veya deri enfeksiyonundan 1 ila 3 hafta sonra ortaya çı­kar.

Belirtileri:

  • Göz kapaklarında şişlik
  • İdrar miktarında azalma
  • İdrarın kirli kırmızımsı bir görünüm alması
  • Tansiyonun yükselmesi
  • Tansiyonun çok yükseldiği durumlarda başağrısı, hava­le geçirme ve kusma
  • Hastalığın ilerlemesi hâlinde kalp yetersizliği görülmesi
    Teşhis ve tedavi için doktora gitmek gerekir. Doktorun ve­receği istirahat, tuz ve su kısıtlaması gibi tavsiyelere uyulma­sı gerekir.

Nefrotik sendrom

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz glomeruller, kanda bulu­nan albumin isimli proteini normalde idrara geçirmezler. Albumin adını verdiğimiz proteinin, glomeruldeki bir hastalık nedeniyle, idrara geçmesi neticesinde nefrotik sendrom olu­şur. Teşhis, kan ve idrar tahlilleri ile olur.

Belirtileri:

  • Göz kapaklarında, ayaklarda şişlik
  • İdrar miktarında azalma

Glomeruldeki hastalığın tedavi edilmesi ile birlikte nefrotik sendromun belirtileri de sona erer.

Eklemek İstedikleriniz