Mide Nedir?

0

Mide, yemek borusundan sonra gelen, yaklaşık bir litre kapa­siteli bir kesedir. Karnın sol üst bölümünde, diyaframın altında bulunur. Sağ tarafı karaciğerin altına girmiştir. Yemek borusuna bağlandığı yere ‘‘mide ağzı”, onikiparmak bağırsağına açılan kıs­mına ise ‘‘mide kapısı” denir. İç yüzü sümüksü bir zarla kaplıdır.

Onun üzerinde enine, boyuna ve yanlamasına uzanmış kas telle­rinden müteşekkil bir gömlek vardır. Dış yüzü ise katılgan doku­dan yapılmış karın zarı ile kaplıdır.

Mide iç zarı, küçük borucuklar şeklinde olan milyonlarca salgı bezi ile donatılmıştır. Mide salgısının içinde hidroklorik asit, pep­sin ve lipaz enzimi gibi sindirimi kolaylaştırıcı ve yiyecekleri kim­yevi değişikliklere uğratıcı çok faydalı sular vardır. Bunların hepsine birden “mide suyu” diyoruz. Hidroklorik asit, yiyeceklerle birlikte gelen zararlı bakterileri ve yabancı mikroorganizmaları öldürürken; pepsin de proteinleri pepton parçacıklarına dönüştü­rür. Lipaz ise, yağları ve karbonhidratları parçalayarak yağ asi­dine ve gliserine çevirir.

Yemekler, ihtiva ettikleri maddelere bağlı olarak, midede 2 ila 6 saat kadar kalırlar. Su, beklemeden geçen maddelerin başında gelir. Sonra karbonhidratlar ve onlardan sonra da proteinler mi­deden bağırsaklara geçer. En son yağlar mideyi terkeder.

Salgı bezlerinin ve mide kaslarının çalışması beyinden gelen refleks emirleri ile gerçekleşmektedir. Bu emirler, en mükemmel şekilde, sinir sistemi dengede iken iş görürler. Sinir sistemindeki denge bozulunca, bu emirler de bozulur. Meselâ hiddetli olduğu­muz zaman mide salgısı artar; endişe ve korku anında ise azalır. Yine ani heyecanlarda mide kaslarındaki muntazam dalgalı hare­ketler bozulmakta, sindirilen yiyeceklerin incebağırsağa itilmesi aksamaktadır.

Eklemek İstedikleriniz