Kuduz

0

Özellikle köpek, kedi, kurt, tilki ve yarasa gibi memeli hayvanlarda görü­len bir hastalıktır. İnsana da bu kuduzlu hayvanların ısırması ile geçer. Dişlerin açtığı yaraya, kuduz virü­sü taşıyan hayvan salyası bulaşır. Virüsler yaradan içeri girdikten sonra sinir­ler yoluyla merkez sinir sistemine (beyne) ulaşır; tahribatını yaparak sonu ölüm olan genel felçlere sebebiyet verirler.

Belirtileri:

  • Hayvan ısırdıktan ancak bir ila altı ay sonra hastalık belirtileri ortaya çıkar. Bu müddet değişik­liği, vücudun direnci ve ışınlan yerin beyne olan uzaklığı ile orantılıdır.
  • İlk belirtileri karam­sarlık ve huysuzluktur.
  • Sonra, boğazda baş­layan ağrılı kasılmalardan dolayı, hasta su içemez. Bunu beceremediğinden huysuzlaşır. Halk arasında bu durum “su korkusu” tâ­biri ile açıklanır.
  • Yutkunma güçlüğü­nü ağrılı kas spazmları iz­ler. Hastada şuursuz tepki­ler ve ihtilaçlar (delilik halleri) belirir.
  • Nihayet, birkaç gün içinde, adale kasılmaları genel felç ha­line dönüşür ve sonuç ölümdür.

Ne Yapmalı?

Bir hayvan tarafından ısırıldığınız zaman, her halükarda, kuduz olabi­leceğini düşünmelisiniz.

NOT: Hayvanda kızgınlık ve az­gınlık alâmetleri varsa; köpek ise hav­larken, kedi ise miyavlarken alışılmı­şın dışında sesler çıkarıyorsa; hele ağ­zında bol salya varsa onu mutlaka ya­kalayıp belediye tabibine veya bir hastaneye götürünüz. Yakalamaya çalı­şırken -tekrar ısırılmamak için- dikkat­li hareket ediniz.

  • Isırılan yeri bol sabunlu su ile yı­kayınız.
  • Yakaladığınız hayvanı ilgili sağ­lık kuruluşuna (belediye tabibi veya hastane) götürüp “kuduz testi” yap­tırınız. Görevliye, ısırıldığınızı söyle­yiniz ve gerektiğinde aranmak üzere adresinizi ve telefon numaranızı veri­niz. Veya neticeyi almak üzere rande­vu isteyiniz.
  • Testler kuduzu doğruladığı takdirde ısırık yeri cerrahi usullerle temiz­lenir ve kuduz serumu zerkedilir. Ar­kasından vücuda aktif bağışıklık ka­zandırmak için ölü kuduz virüsü aşıla­nır. Aşılama usulleri değişik olmakla beraber, hepsinin de gayesi hastada kuluçka devresi sona ermeden bağışık­lık oluşturmaktır.

Eklemek İstedikleriniz

İlgili Başlıklar