Katarakt

0

Göz merceğinin saydamlığını kay­bederek yoğunlaşması sonucu ortaya çıkan ve genellikle 70 yaşın üzerindeki kimselerde görülen bir göz hastalığı­dır. Çok nadir de olsa, doğuştan gelen katarakt vakaları da mevcuttur. Erimiş cam işleyen ve kaynak yapan işçilerde de, yoğun ışıkta çalışmalarından dola­yı, bir meslek hastalığı olarak görüle­bilir.

Göz merceğinin yoğunlaşması so­nucu görmede bulanıklık başlar. Hasta gözlük kullanmak zorunda kalır. Has­talık ilerledikçe gözlük değiştirmek ih­tiyacı duyulur. Meslek hastalığı olarak görüldüğü zaman, mesleği değiştir­mekten başka çare yoktur. Yaşlılarda ise, hastalığın ilerlemesini durduracak bir tedavi metodu henüz bulunabilmiş değildir. İlerlemiş vakalarda, göz mer­ceği cerrahi müdahale ile çıkarılmakta yerine lens takılmaktadır.


Eklemek İstedikleriniz

Etiketler