Kalp Masajı

0

  • Hastayı sert bir zemin üzerine yerleştirin. Hastanın ba­şına suni solunumda anlatıldığı gibi pozisyon verin.
  • İki yaşından küçük çocuklarda bir elin işaret ve orta par­maklarınızı, daha büyük çocuklarda ise el ayanızı veya el tabanınızı kullanarak göğüs kemiğinin 1/3 alt bölümüne (kü­çüklerde 1.5-2.5 cm kadar, daha büyüklerde 3-4 cm kadar) bastırıp bırakın. Böylece kalp sıkıştırılarak içindeki kanı da­marlara atması sağlanmış olur. Bu işlem sırasında kaburga­ları kırmamak için dikkatli olmalısınız.
  • İşlemi dakikada 100 defa tekrarlayacak şekilde devam et­tirin.
  • Büyüklerde kalp masajına başlamadan evvel el ayası ile kalp bölgesine bir defa kuvvetlice vurduktan sonra başlamak daha uygundur. Bu hareket kalbin çalışmaya başlamasını sağlayabilir.
  • Kalp masajı ile birlikte yapay solunum yaptırmaya devam etmelisiniz. Yapılan her 5 kalp masajından sonra 1 defa solunum yaptırmanız uygun olur. Böylece hastaya dakikada 20 solunum ve 100 defada kalp masajı yapılmış olur.
  • Yapılan 30 saniyelik kalp masajından sonra kalbin kendiliğinden çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bunun için kalbi 6 saniye dinleyin ve sayın. Bu esnada elde edilen sayı 10 ile çarpılırsa 1 dakikadaki kalp atım sayısı bulunmuş olur. Eğer kalp çalışmaya başlamışsa ve kalp atım sayısı dakikada 60 veya daha fazla ise kalp masajını bırakın. Aksi halde hastayı bir sağlık merkezine ulaştırana kadar yapay solunuma ve kalp masajına devam edin.
  • Kalp masajı için solunuma ara verince, hastanın göğüs hareketlerini gözleyin. Solunum hareketleri başlamış, yani göğüs inip kalkıyor ise, yapay solunuma son verin. Aksi hal­de, hasta bir sağlık merkezine ulaşana, kadar yapay solunu­ma devam edin.

Eklemek İstedikleriniz