Kalbi Besleyen Damarların Koroner Arterlerin Kan Dolaşım Sistemi

0

Büyük ve küçük kan dolaşım sistemleri ile tüm organlarımızın beslenmesi ve zehirli maddelerin atılması sağlanır. Bu büyük ve küçük do­laşım sistemini çalıştıran kalbin de enerji kazan­ması ve beslenmesi için kendine özgü bir dola­şım sistemi vardır. Buna da kalbi besleyen da­marların, Koroner atardamarların kan dolaşım sistemi denir. Bu dolaşım sistemindeki küçük bir aksaklık kalbi direkt etkileyeceği için daha bü­yük önem taşır.

Hiç durmadan çalışan kalp kaslarının oksi­jen ve besin ihtiyacını kalpteki iki koroner da­mar sağlar.

Bu koroner damarlar Aort kapakçığının ya­nından ayrılır ve oluşturdukları kılcal damar­larla kalbin kaslarını bir örümcek ağı gibi sara­rak kalbe gerekli olan kanı sağlar.

Kalbi beslemek için bu kılcal damarların ge­tirdikleri kan miktarı kalbin yapmakta olduğu İşe göre, orantılı olarak değişir. Dinlenme anın­da kalp her iki karıncığından dakikada 4,5 litre kan pompalar. Koroner damarlar da kalp kas­larını besleyebilmek için, bir dakikada 200 cc kan’a (bir su bardağı dolusu) gereksinme du­yar. Bunun için koroner damarlara 800 cc. (dört su bardağı) kan gelmesi gerekmektedir. Bu değişik durumlarla orantılı olarak kalbin kan pompalayabilmesi için kendinin yeterli beslen­mesi koroner damarların da normal olması, yani koroner damarların esnekliğini koruması, gevşe­yip, gerilerek kalp kaslarına yeterli kanı gön­dermesi gereklidir.

Kalbin neden bu kadar çok kana ihtiyacı vardır. Kalp kasılıp çalıştığı zaman enerji har­car. Bu enerjinin kaynağı da, koroner damar­ların taşıdığı kandaki besin maddeleri ve oksijendir.Tıpkı,biraracınmotorunun çalışması için benzin ve havaya olan ihtiyacı gibi.

Görülüyor ki, yaşamın sürmesi kalbe bağlı. Kalp de birinci derecede kana ve damarlara ba­ğımlı. Kalbin yapısını ve çalışmasını engelleyen durumlar yani kalbin hastalanması geniş biçim­de ele alınmadan KAN ve DAMARLAR hakkın­da biraz daha bilgi edinmemiz gerekecektir.