Kabakulak

0

Adından da anlaşılacağı üzere, ku­lağın ön ve altındaki tükürük bezlerin­de şişlik yaptığından kolay teşhis edi­len bir hastalıktır.Solunum yolu ile, hastayla direkt temasla ve hastanın tükürüğüyle kirlenmiş eşyalarla bulaşır. Virüsleri vücuda gir­dikten yaklaşık 16-21 gün sonra ortaya çıkar. Bulaşıcılık etkisi belir­tilerden 4 gün önce başlar 10 gün sonrasına kadar devam eder. Mikrobu alanların % 40 kadarında hastalık ortaya çık­madan bağışıklık oluşabilir.Aşıyla uzun süreli koruma sağlanır. Kabakulak virüsü, 150 mm boyutundadır. Genetik materyali RNA‘dan oluşur.Ergen­lik döneminden sonra kabakulak çıkaranlarda %20 oranında testisler de hastalanır. Testislerde ağrı ve ateş görülür. Çift ta­raflı olursa ve iltihaptan sonra testislerde küçülme görülürse kısırlığa neden olabilir.

DİKKAT: Yetişkinlerde kabaku­lak virüsleri “er bezleri”ni de etkiledi­ğinden kısırlığa varan ciddi bozukluk­lar yapabilmektedir. Bu sebeple, kaba­kulak geçiren yetişkin erkekler mutlaka doktor tedavisi görmelidir.Kız çocuklarında bazen yumurtalıklar iltihaplanabilir.

DİKKAT: Hastalarda ateş, kusma, baş ağrısı gibi şikayetler varsa hastada menenjit başladığından şüphelenmek gerekir. Bu durum bazen hastalık düzeldikten sonra da olabilir. Kaba­kulağa bağlı beyin iltihabı bazen sağırlığa yol açabilir.

Belirtileri:

 • Halsizlik ve ateşle başlar.
 • Kulağın ön ve altındaki tükürük bezleri yutkunma sırasında acır.
 • Ekşi yiyecekler tükürük salgısını uyardığından ağrıya neden olur.
 • Bilahare bu bezler şişer ve dışarı­dan yumruk büyüklüğünde, sert bir şiş­lik görülür.
 • İki hafta sonra hastalık gerileme­ye başlar. Ancak,bu arada,er bezlerin­de bir şişlik ve ağrı ortaya çıkarsa mut­laka doktor çağırılmalıdır.

Ne Yapmalı?

 • Kulaktaki şişlik üzerine sıcak kompres uygulayınız.
 • Ağız temizliğine dikkat ediniz.
 • Hastayı diğer aile üyelerinden ayırınız.
 • Er bezlerinde ağrı ve şişlik görü­lünce mutlaka doktor çağırınız.
 • Hastalık belirtileri kayboluncaya kadar yatakta istirahat ediniz.
 • Tesiri tartışılmakla birlikte bağı­şıklık aşısı yaptırınız.