İshalin Başlıca Sebepleri Nelerdir?

1

Mikrobik hastalıklar: Genellikle besinlerin, su ve içecek­lerin temizliğine dikkat edilmemesi sonucu, değişik bakteri, virüs, mantar, parazit” gibi mikroorganizmalar mide ve bağır­saklarımıza ulaşarak ishale neden olur. Bazen bronşit, sinü­zit, orta kulak İltihabı gibi üst solunum yolları enfeksiyonla­rı da ishale neden olabilir. Bozulmuş yiyeceklerde bol miktarda bakteri ürediği için bunların yenmemesi ve imha edilmesi gerekir.

Beslenme ile ilgili hatalar: Aşırı ve dengesiz beslenen ço­cuklarda ishale sık rastlandığı için mama ile beslenen çocuk­larda mama ölçülerine dikkat edilmesi gerekir. Fazla unlu gı­da verilmesi, fazla sulandırılmış, nişasta ve şeker ilave edil­miş sütün içirilmesi ishale neden olabilir.

Besin allerjileri: Yumurta, portakal, inek sütü vb. gıdala­ra bağlı allerji vakalarında ishal görülme ihtimali yüksektir.

İlaçların yan etkisi: Kullanılan ilaçların özellikle antibi­yotiklerin yan etkisi olarak ishal görülebilir.

Enzim eksikliği: Bağırsaklarda protein, yağ ve şeker gibi gıdaların sindirilmesini sağlayan ve enzim adı verilen madde­lerin eksikliği, emilim bozukluğu gibi nedenler ishale yol aça­bilir. Örneğin çocukta meyve yiyince ishal oluyor, meyve ye­mediği zaman sorun olmuyorsa; meyveleri sindiren enzimler­de bir eksiklik olduğu düşünülür.

DİKKAT: İshal ile birlikte kusma varsa çocukta süratle sıvı kaybı gelişeceğinden tedavi için mutlaka bir çocuk doktoruna götürmek gerekir.

İshal sırasında çocukta huzursuzluk ve halsizlik olması, dil ve dudakların kuru olması, bıngıldağı kapanmamış çocuk­larda bıngıldağın her zamankinden çökük olması, gözlerinde çökme olması, idrar miktarının azalması, karın derisi başparmak ve işaret parmağı arasında sıktırıldığında oluşan deri kıvrımının hemen düzelememesi çocukta sıvı kaybı olduğunu gösteren belirtilerdir. Gecikmeden çocuk doktoruna gidilmeli­dir.

Hastanın ateşinin yüksek olması, şuurunun bulanık olma­sı, inlemesi, etrafa ilgisiz olması da acilen doktora gitmeyi ge­rektirir.

İshal sırasında aralıklı tekrarlayan karın ağrıları ve kus­mayı takip eden 2-3 saat, bazen 24 saat sonunda sanki çilek jölesini andıran koyu kırmızı bir madde dışkıyla çıkarılabilir. Bu durum bağırsağın bir kısmının kendinden hemen sonraki bağırsak boşluğu içine girip boğulduğunun belirtisidir. Cerra­hi girişim gerektirebilir.

Eklemek İstedikleriniz