İshal

0

Günde 4 veya daha fazla sayıda sulu ve şekilsiz kaka ya­pılmasına ishal diyoruz. Çocukluk çağının önemli hastalıklarındandır. Geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde hâlâ en sık çocuk ölümü sebepleri arsında yer alır. İlk 2 yaş içinde da­ha sık ve daha tehlikelidir.

Katı ve şekilli kaka sayısı fazla da olsa ishal değildir. Ka­kanın içinde kan veya mukus adını verdiğimiz sümüksü ve balgamsı maddelerin görülmesi halinde çocuğu tedavi eden doktora bu durum bildirilmelidir.

Eklemek İstedikleriniz