İlaç Alerjisi Nedir?

0

Birçok ilacın, tedavi edici olanların yanında istenmeyen etkileri de vardır. Bunlardan bazıları alerjik reaksiyonlara bağlıdır. Kullanılan ilaca; kullanan kişinin yaşına, cinsiye­tine, genetik özelliklerine ve diğer hastalıklarına; daha ön­ce aynı ilacı alıp almadığına; ilacın veriliş yoluna bağlı olarak, bu tür reaksiyonların görülme olasılığı değişmektedir. Hemen her ilaç alerjiye neden olabilirse de, bazı ilaçların kullanımı sırasında alerjiye daha sık rastlanır. İlaca bağlı alerjik olaylar, ciltte görülen kurdeşen ve egzamadan kan hücrelerinin sayı ve fonksiyon bozukluklarına; anafilaksi, ateş, serum hastalığı gibi sistemik sorunlardan ani nefes darlığı, sanlık, zatürree, göğüste ve karında su toplanması gibi belirli organlarda ortaya çıkan patolojilere kadar çok farklı görünümlere sahiptir. İlaç alımıyla alerjik reaksiyo­nun başlaması arasında geçen süre, birkaç dakikadan bir iki haftaya kadar değişmektedir. Bir ilaç kullanırken orta­ya çıkan yeni bir sağlık sorunu, ilaçla ilişkili veya ilişkisiz olduğuna karar verilemese bile, o ilacı reçete eden hekime bildirilmelidir. Eğer hasta geçmişte herhangi bir ilaca karşı alerjik reaksiyon geliştirmişse, başka ilaçları kullanması gerektiğinde de, bu durumunu hekime bildirmelidir. Çün­kü, bazı ilaçlar arasında çapraz etkileşimler olabilmektedir. Penisilin alerjisi, çeşitli röntgen filmlerinin çekilmesi sıra­sında kullanılan boyar maddelere karşı ortaya çıkan reak­siyonlar ve astımlıların aspirine karşı duyarlılığı, özellikle belirtilmesi gereken ilaç alerjileri arasındadır.

Çocuklara uygulanan aşılar alerji yapar mı?

Hazırlanması sırasında aşıya karışabilen yumurta pro­teinleri ve bazı jel maddelere bağlı alerjiler görülebilir. Yu­murta yediğinde anafilaksi tipinde şiddetli alerjik reaksi­yon geliştiren kişilere, yumurta kaynaklı aşılar yapılma­malıdır. Ancak yumurta yiyince deri döküntüsü gibi hafif alerjik reaksiyonu olanlar, aşıdan alıkonulmamalıdır. Ka­rar verilemediği durumlarda deri testi yapılabilir.