Hepatit-A aşısı (A Tipi Sarılık Aşısı)

0

Yurdumuzdaki çocukların tamamına yakını en geç 15 yaşına kadar hepatit-A mikrobuyla karşılaştığı ve bağışıklık kazandığı bilinmek­tedir. Ancak bu kişilerin hepsi sarılık olmazlar, Pek çoğu ha­fif bir gribal enfeksiyon veya bağırsak enfeksiyonu şeklinde hastalığı atlatırlar. Hepatit-A aşısı bu hastalığı geçirme ihti­mali yüksek olan risk gruplarına tavsiye edilmektedir. Bunlar kreşlerde kalan çocuklar, kreşlerde çalışanlar, sık kan trans-füzyonu uygulanan kişiler, kronik karaciğer hastalığı olanlar, sağlık personeli, temizlik işçileri, gıda işlerinde çalışan kişiler olarak sayılabilir.

Hepatit-A aşısı 18 yaşından küçüklere çocuk dozu, bü­yüklere erişkin dozu uygulanır. 6-12 ay ara ile 2 defa uygu­lanması yeterlidir. İlk aşı, çocuk 1 yaşını geçtikten sonra uy­gulanmaya başlanabilir.

Eklemek İstedikleriniz