Hamilelik

0

Çoğu genç kızlarımız, annelerini kendilerine yakın buldukları bir zamanda, hamilelik olayının nasıl gerçekleştiğini sorarlar. Ancak, itiraf etmek gerekirse, çok az anne bu soruya tatmin edici bir cevap verebilir. Biz de, bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen annelere yardımcı olalım istedik. Çocuklarınız, başkalarından veya hafif meşrep kitaplardan yalan yanlış şeyler öğreneceklerine, doğrusunu sizden öğrensinler…

Doğum olayının iyi anlaşılabilmesi için, konuyu “ayhali”nden ele almamız gerekecektir. İki aybaşı kanı arasında geçen zamanın, normal şartlar altında, ortalama 28 gün olduğunu söylemiştik. Bu müddeti 14 er günlük iki devreye ayırarak inceleyeceğiz.

Birinci Devre: Kanamanın görüldüğü ilk günden başlar, yumurtanın fallop borusunda erkek üreme hücresi (sperma) ile buluşup döllenmesi ile sona erer.

İkinci Devre: Döllenme ile başlar, ikinci periyodun başlayacağı günde sona erer. Bu devrede rahim içi temizlenmiş, döllenmiş yumurtayı besleyip büyütmeye hazır hale gelmiştir.

Şimdi, ilk gününden başlayarak bu 28 günlük periyodu bir şema üzerinden izah edelim.

1     6    10    14    18    28
.__.__.__.__.__.__.

gün  gün    gün    gün    gün    gün
(Aybaşı periyodunun vektörel şeması)
Yumurtalıklar, ayın sadece iki-üç gününde dişi üreme hücresi (yumurta) üretirler. Bundan sonraki günler üretilen yumurtaların olgunlaşması ile geçer. Araştırmalar, olgunlaşmasını tamamlayan ilk yumurtanın aybaşı periyodunun 12. ila 14. günleri arasında fallop borusuna atıldığını göstermiştir. Yumurtanın erkek üreme hücresi ile buluşup döllenmesi, rahimin üst iki yanında yer alan fallop borularından birinin içinde gerçekleşmektedir.

Erkek üreme hücrelerinin rahim yolunda ve rahimde 48 saat canlı kalabildiklerini göz önünde bulundurarak, ayhalini düzenli gören bir kadının 10. ila 17. günleri arasında hamileliğe hazır olduğunu söyleyebiliriz.

İlk altı günlük kanamalı devre hariç, ki bu devrede cinsel birleşme hem sağlık hem de dinimiz açısından yasaktır, diğer günlerde yapılacak birleşmelerde hâmilelik ihtimali düşüktür.

Yukarıda vektörel şemasını verdiğimiz aybaşı periyodunu günlere ayırarak şöyle diyebiliriz:

  •  1.-6. günler    Kanamalı dönem.
  •  7.-9. günler    Tehlikesiz birinci dönem.
  •  10-17. günler    Yumurtanın döllendiği, yâni hamileliğin başladığı dönem.
  •  18 – 28. günler    Tehlikesiz ikinci dönem.

NOT: Bu ayırıma doğum kontrolünde “takvim usulü” denir. Tehlikesiz olarak belirttiğimiz dönemler, ancak ayhalini düzenli gören kadınlar için geçerlidir.

BİR HATIRLATMA: Kadınlar arasında “hâmileliğin üzerinden aybaşı görüldüğü” şeklinde yanlış bir inanış vardır. Hamileliğin başlamasından sonra görülen hafif kanamalar, muhtemelen aybaşı kanı ile karıştırıldığından bu kanaate varılmıştır. Eğer bu ara kanama esas alınarak doğum tarihi hesap edilirse, bulunacak tarih yanlış olacaktır. Böylece hiç beklenmeyen bir zamanda doğum günü gelip çatacaktır.

DOĞUM TARİHİ NASIL HESAPLANIR?

Doğum tarihleri hesap edilirken, bir ay 28 gün olarak kabul edilir. Buna göre, normal gelişmesini sürdüren bir cenin ana rahminde 280 gün kalır. Embriyoloji mütehassısları bu müddetin iki gün oynamasını normal kabul etmektedir.

Doğum tarihinin doğru olarak hesap edilebilmesi için, son aybaşı kanının geldiği ilk günün bilinmesi gerekmektedir. Çocuk sahibi olmaya karar veren bir kadının, mutlaka ayhali kanını gördüğü günün tarihini kaydetmesi lâzımdır. Gelelim hesap meselesine: Diyelim ki 9 şubatta kanamanız başladı ve normal zamanında sona erdi. Bunu takip eden aylarda artık kanama olmadınız. 9 şubatı esas alarak üç ay geriye gidiniz. Bulacağınız tarih 9 kasımdır. Buna 7 gün ekleyiniz. Etti 16 kasım. Hesap tamamdır. Bir-iki gün farkla, muhtemel doğum tarihiniz 16 kasımdır.

Kısaca özetleyecek olursak: İlk aybaşı kanını gördüğünüz günün tarihini kaydedeceksiniz. Üç ay geriye gideceksiniz. Buna 7 gün ekleyeceksiniz. Bulduğunuz tarih doğum gününüzdür.