Güneş Işığı ve Açık Hava İhtiyacı

1

Bebek güneş gören bir odada kalmalı ve ara sıra pencere­ler açılarak oda havalandırılmalıdır. Güneş ışınları, kemiklerin gelişimi için çok önemli olan D vitaminini aktif hale getir­diğinden kemik gelişimi için çok faydalıdır. D vitamini yeter­sizliğinde Raşitizm denilen hastalık ortaya çıkar. Oturma, yürüme ve dişlerin çıkması gecikir. Bacak kemiklerinde eğrilikler görülür.

Bebek, çok sıcak ve çok soğuk olmayan normal havalarda, günde 1-2 saat dışarı çıkarılmalı, temiz havadan ve güneş ışınlarından faydalanması sağlanmalıdır. Temiz hava ve gü­neş ihtiyacı balkona çıkarılarak ta giderilebilir. Dışarı çıkarıl­mayan, temiz havadan ve tabiattan uzak büyütülen bebekler sinirli, iştahsız ve soluk benizli olurlar.

Kışın rüzgarsız havalarda dışarı çıkmak veya güneşlen­mek için en uygun vakit öğle saatleridir. Kışın, oda ısısı yete­ri kadar sıcak ise ve dışarıda rüzgar ve soğuk yoksa, pencere 5 dakika kadar açılarak çocuğun yüzünün, kollarının güneş görmesi sağlanabilir. Camdan geçerek gelen güneş ışınları D vitaminini aktif hale getiremediği için bebeğin vücuduna bir faydası yoktur. Bu nedenle pencereler açılarak güneş ışınları­nın vücuda doğrudan temas etmesi sağlanmalıdır.

Yazın güneşleme için uygun saatler sabah 11.00’den ön­ce, öğle sonu 15.30’dan sonradır. Bu saatler arasında güneş ışınları dik olarak geldikleri için cildimize zarar verebilir. Gü­neş banyosuna ilk gün 3-4 dakika güneşte kalarak başlanır, her gün 2-3 dakika arttırılarak en fazla 30 dakikaya çıkılır. Bebeğe şapka giydirilerek gözleri ve yüzü korunur. Küçük bebeklere kolsuz atlet de giydirilebilir.

Bebeklik döneminde tüm vücudun haftada 1 gün 30 daki­ka , ya da sadece yüzün haftada 1 gün 2 saat güneşlenme­si ile çocuk D vitamini ihtiyacını karşılayabilir.