Grip Aşısı

0

Herkese uygulanması gerekmez. Kalp hastası, sık tekrarlayan akciğer hastalığı olanlar, astım bronşiti olan­lar, şeker, böbrek hastalığı olanlar, anaokulu ve kreşe devam eden küçük çocuklar, sağlık personeli aşılanabilir.

6 aydan küçüklere tavsiye edilmez. Salgın yapan mikro­bun tipi her yıl değiştiğinden, o yıl için hazırlanan aşılar kul­lanılmalıdır. O yılın aşısı, genellikle, Eylül ayı sonlarında pi­yasalara verilmektedir.

Eklemek İstedikleriniz