Göze Yabancı Bir Cisim Kaçarsa

0

Göze kaçan yabancı cisimler genel­likle üst göz kapağının iç yüzüne yer­leşir.

Cismi çıkarmak için:

 • Kazazedeyi aşağı doğru baktırı­nız.
 • Üst göz kapağının dış kenarını iki parmağınızın arasına sıkıştırarak tutu­nuz.
 • Bir kurşun kaleminin yanı ile üst kapağı hafifçe bastırınız.
 • Göz kapağının iç yüzünü dışa çe­viriniz.
 • Kapağın iç yüzüne yapışmış olan cismi temiz bir tülbendin veya mendi­lin ucu ile çıkarınız.

DİKKAT: Bu işlemler sırasında göze asla dokunmayınız.

 • Yabancı cisim bazen gözün say­dam olan ön yüzeyine (kornea) yapışıp kalır. Bu durumda cismi rahatça gör­meniz mümkündür:
 • Kazazedeye gözünü birkaç defa kırpıştırmasını söyleyiniz
 • Kırpıştırma ile meydana gelen gözyaşı, kendisi ile birlikte cismi sü­rükleyerek dışarı çıkacaktır.

DİKKAT: Eğer cisim gözün say­dam tabakasına iyice oturmuş; çıkmak niyetinde değil ise, göze asla dokun­mayınız. Kibrit, kürdan veya benzeri başka birşey ile çıkarmaya uğraşmayı­nız. Bu durumda:

 • Kazazedeye gözünü kapattırınız.
 • Göz kapağının üzerine nemli bir pamuk parçası koyarak sarınız.
 • Kazazedeyi derhal bir doktora götürünüz.

NOT: Parçayı çıkarmak için gözü ovuşturmayınız. Zira, yabancı cisim bir maden talaşı ve başka kesici bir şey olabilir. Ovuşturmakla onun saydam tabakayı yırtmasına sebep olabilirsi­niz.

Eklemek İstedikleriniz