Göze Yabancı Cisim Kaçması ve Görme Bozuklukları

0

Göze Yabancı Cisim Kaçması

Göze kum, toz, yonga ve talaş gibi küçük maddeler kaçtığında batma hissi oluşturur. Bu durumda gözü ovalamak doğru değildir. Cismin göze bat­masına yol açabilir. Hastadan gözünü kapatması ve birkaç dakika öylece kalması istenir. Birkaç dakika sonra hasta gö­zünü açtığında yabancı cisim göz yaşı ile birlikte çıkabilir.

Yabana cisim göz akında ise ve göze batmamış ise çıkar­mayı deneyebiliriz. Bu amaçla temiz bir mendil, gazlı bezin kenarı veya ucu bükülmüş pamuk kullanılabilir. Yabancı ci­sim göz akına saplanmış ise veya göz bebeği ve gözün renk­li kısmında ise müdahale edilmez. Bu iş göz doktoruna bıra­kılır.

Öncelikle iyi ışık alan bir yerde gözde yabancı cismin var­lığı araştırılır. Çocuk cismin yerini hissedebiliyorsa o bölgeye bakılır. Cisim alt göz kapağında ise, başparmak yardımıyla alt göz kapağı aşağı doğru çekilerek içine bakılır. Cisim gözün beyazında görülebiliyorsa ucu bükülmüş pamuk, tülbent, mendil veya gazlı bez kenarı ile alınır.

Üst göz kapağında hissediliyorsa, üst göz kapağı kirpikle­rinden tutularak kaldırılır, mümkün olduğunca aşağı çekile­rek alt göz kapağının üstüne hafifçe bastırılarak göz açılır. Bu esnada cisim alt göz kapağındaki kirpiklere takılarak gözden uzaklaşmış olur. Bu yöntemle uzaklaştırılamazsa, üst göz ka­pağı kirpiklerden tutulup öne doğru çekilirken işaret parmağı hafifçe bastırılarak göz kapağının iç yüzeyi dışa doğru çevril­miş olur, cisim görülürse, pamukla veya mendil kenarıyla alı­nabilir. Bu işlemler sonuç vermezse, bir su bardağına ağzına kadar temiz su doldurulur, çocuktan gözünü suya batırarak açıp kapaması istenir. Böylece cisim suya geçebilir.

Yukarıda tavsiye edilen yöntemlerle yabancı cisim çıkarılamazsa, göz temiz bir mendil veya gazlı bezle kapatılarak ağrının azalması sağlanır, çocuğun ovalaması önlenir ve bir göz doktoruna gidilir.

Görme Bozuklukları

Göz merceğinin göze gelen ışınları kırmasındaki bir kusurdan dolayı yakın veya uzaktaki cisim­lerin net olarak görülmesi zorlaşır.

Çocukta bulanık görme, kitap okurken fazla yakından ve­ya uzaktan bakma, baş ağrısı gibi şikayetlerle kendini belli eder. Tedavi için göz doktoruna gidilmesi gerekir.

Eklemek İstedikleriniz