Görme Duyusunda Gelişme ve Geçici Şaşılık

0

2 haftalık bir bebek, yakınındaki hareketli şeyleri ve ışığı kısa bir süre gözüyle takip edebilir. 2 aylık olduğunda, hareketli cisimleri 180 derece takip edebilir. 4 aylık olduğunda eş­yayı görür ve elini uzatıp almak isteyebilir. İlk 3 ayda gözlerde kayma normaldir. 6 ay geçtiği halde düzelmiyorsa şaşılık olarak kabul edilir.

En geç 2 yaşına geldiğinde göz hekimine göstermek gere­kir. Tedavi edilmeyen şaşılıklarda, gözlerden bir tanesinde görme kaybı gelişebilir.

İşitme

Yeni doğan bir bebek kuvvetli sesleri işitir ve irkilir. 6 ay­lık olduğunda, başını sesin geldiği yöne çevirir.

Eklemek İstedikleriniz