Gırtlak Tüberkülozu

0

Tüberküloza yakalanmış kimseler­de, vücut direnci düşük olduğu takdir­de, hastalık basilleri gırtlağı işgal eder­ler. Önce gıcık şeklinde öksürük, bo­ğazda sıcaklık duygusu ve bunu müte­akip yutmada zorluk görülür. İlerleme­si halinde yemek yediremeyecek hale getirir.

Akciğer tüberkülozunun tedavi al­tına alınması ile birlikte bu hastalık da iyileşir. Ancak tek başına ortaya çıktı­ğı takdirde hastane tedavisi gerekti­rir.

Diğer Yan Etkiler

Konunun başında tüberkülozun çok tehlikeli sonuçlar doğuran bir has­talık olduğunu söylemiştik. Bu sebeple, halk arasında tüberküloza “ince hastalık” adı verilmiştir. Bazı yan etki­lerini (ilâve hastalıkları) yukarıda izah etmeye çalıştık. Hepsini ayrı ayrı ele alıp detayları ile incelemek tıp kitapla­rının işidir. Biz burada kısaca belirtile­rini verip sizi uyaracağız. Zaten daha fazla bilgi gereksiz ve sıkıcı olacaktır.

Eklemek İstedikleriniz