Gıda Zehirlenmesi (Botulizm)

1

“C. Botulinum” adındaki bir cins bakteri uygun şartları bulduğu zaman, gıdaların içinde üreyerek çok kuvvetli bir zehir salgılar. Bilhassa bozuk kon­servelerde bu bakterinin zehiri çokça bulunur. Bozuk konservenin yenme­sinden yaklaşık 20 saat sonra zehirlen­me belirtileri başlar.

Belirtileri:

  • Konserve ile birlikte mideye inen zehir maddesi bağırsaklar tarafından emilerek kana karışır ve merkez sinir sistemini etkiler.
  • Yutma güçlüğü, göz kapağını kontrol edememe ve ses kısıklığı ilk belirtileridir.
  • Bundan sonra çift görme, göz be­beğinde büyüme, yüz felci ortaya çı­kar.
  • Müdahale edilmediği takdirde so­lunum kasları felce uğrar ve kalp du­rur. Bundan anlaşılacağı üzere neticesi ölümdür.

Ne Yapmalı?

  • Piyasadan konserve alırken ka­paklarının şişkin olmadığına dikkat ediniz. Üzerindeki etikette gösterilen son kullanma tarihinin dolmamış ol­ması sizi yanıltmasın.
  • Evde hazırlanan konservelerin hava aldığını ve bozulduğunu (cam ka­vanozlarda) renk değişmelerinden an­layabilirsiniz. Kokusunu ve rengini be­ğenmediğiniz konserveleri asla yeme­yiniz.
  • Kesin belirtiler görülmemekle beraber, şüphelendiğiniz konserveleri yeniden kaynatmadan yemeyiniz.
  • Açıkta bırakılan, buzdolabında uzun müddet bekletilen, tadı ve koku­su değişen yemek ve yiyecekleri ye­meyiniz.
  • Her şeye rağmen gıda zehirlenme­sine maruz kaldığınızı hissettiğiniz an kusturucu bir sıvı alıp kusmayı temin ediniz.
  • En kısa zamanda doktora gidiniz. Doktor uygun gördüğü takdirde tekrar midenizi yıkayacak ve antitoksin (pan­zehir) verecektir.

DİKKAT: Gıda zehirlenmesi mut­laka hastane tedavisi gerektirir. Ken­di başınıza kusmayı temin etseniz dahi bağırsaklara geçen ve kana karışan zehre bir şey yapamazsınız.

Eklemek İstedikleriniz