Gelişimin İncelenmesi

0

Çocuk gelişimi farklı alanlarda ele alınıp incelenmekte, ay­nı zamanda bu alanların birbirine olan doğrudan ve dolaylı etkileri açıklanmaktadır. Çocuk gelişim alanları şu başlıklar altında incelenmektedir:

1. Fiziksel (bedensel) Gelişim

2. Zihinsel Gelişim

3. Motor (hareketle ilgili) Gelişim

4. Dil Gelişimi

5. Duygusal Gelişim

6. Sosyal Gelişim

Eklemek İstedikleriniz