Ergenlik Dönemi Gebeliğinin Riskleri Nelerdir?

0

Adölesan veya ergen gebeliği deyince alda 12-20 yaş arasın­da evlilikle veya evlilik dışı, istemeden oluşan gebelikler gel­mektedir. Bu sorun ergeni, aileyi ve toplumu ilgilendiren bir sorundur. Ergenlerin cinsel ilişki, gebelik, korunma, düşük gibi konularda bilgileri yetersizdir ve adölesan gebeliği hem ergeni hem de bebeği risk altına sokar. Genellikle Avrupa ül­keleri ve Amerika Birleşik Devletlerimde toplumsal bir sorun olan bu durum ne yazık ki ülkemizde de artmaktadır.

Adölesan gebeliklerde gebelik ve doğum komplikasyonları yüzde 60 daha sık görülür. Örneğin, 15 yaşından önce do­ğum yapan kadınlarda anne ölümleri, 20-24 yaş arası doğum yapan kadınlara göre 2 kat daha fazladır. Kansızlık, hipertan­siyon ve eklampsi sık görülür. Ayrıca gebenin içinde bulun­duğu yalnızlık, psikolojik sorunlara yol açar. Burada hekime düşen sorumluluk artmaktadır. Hekim, ergene anne olma­nın sorumluluklarını anlatmalı, doğum ve gebeliğin komplikasyonlarından bahsetmeli ve okul kaybını ve eğitimini nasıl telafi edeceğini tartışmalıdır. Eğer ergen gebeliğin sona erdi­rilmesini tercih ederse, kendisine yasal durum hatırlatılmalı, psikiyatri konsültasyonu yapılmalı, ailesiyle konuyu tartışıp tartışmayacağıyla ilgili yasalar söylenmeli, ayrıca tüm seçenekler hatırlatılmalıdır. Ülkemizde adölesan gebeliklerin artmasının nedenleri arasında aile yapısı değişiklikleri, anne ve babaların çalışmaları, ekonomik sorunlar, eğitimdeki hatalar ve ergenle ebeveynlerin yakınlık kuramamaları, hatta birbir­lerini dışlamaları gelmektedir. Adölesan gebeliği annede oluşturduğu risklerin dışında, bebekte de yeterli beslenememenin getirdiği prematür doğuma ve düşük ağırlıklı doğu­ma yol açabilir.