Emzirme ve İlaç Kullanımı

1

Emziren bir anne ilaç kullanmak durumunda kalırsa, emzirdiği göz önünde tutulmalıdır. Birçok çeşit ilaç annenin kandolaşımına geçer ve böylece bebek bunu emer.

Üç önemli soru sorulmalı bu durumda:

İlaç sütün tadını değiştirir mi?

Bebeğin bu ilaca ihtiyacı var mıdır?

İlacın bebeğe ne gibi bir etkisi olur?

Yazının bu bölümünde ilaçları ve etkilerini anlattık

Emzirmeyle bağdaşmayan ialçlar mevcuttur. Çünkü bunların bebeğe zarar verebilme ihtimali vardır. Bazıları ise, sütün tadını değiştirir, bu durumda da bebek emmeyi reddedebilir.

Başka, süte etkisi olmayan bir sürü ilaç da vardır.

Etkisi bilinmeyen ilaçlar için, ialç süresince emzirmeyi durdurmak önerilir.

Her anne ilacı içmeden önce ilaç hakkında bilgiyi okumalıdır. Ama bir bilgi atlama olasılığı göz önünde tutularak doktora danışılması gerekir.

BEBEK ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Kişi, emzirirken reçeteli veya reçetesiz bir ilaç alacaksa endişelenmeli midir?

Evet. Çoğu ilaç süte etki eder. Bu ialçların bazıları bebek için tama­men zararsız olabilir. Emziren bir kadın, ilaç almadan önce iyice prospektüsü okumalı ve emzirirken uygun olup olmadığına bakmalıdır. Bu ilaçların en çok kullanılanlarını birazdan tartışacağız.

Yetişkinlere zarar vermeyen ilaçlar, neden birden bebek için tehlikeli olur?

Bebeğin bağışıklık sisteminin yeterince gelişmemiş olmasından ve kimyasallarla başedemediğinden.Bu, masum bir ilacın bebeğin siste­minde ciddi zararlar verebileceği anlamına gelir.

ANTİBİYOTİKLER

Antibiyotikler baklanda ne söylenebilir?

Bu çok geniş bir ialç grubudur. Bazıları hiç zarar vermezken, bazıları çok zarar verir, bazıları da tehlike yaratabilir.

Penisilin : Bu antibiyotik grubu emzirirken zararsızdır. Penisilin çok az derecede süte geçer.Yüksek derecede geçse bile bbeğe zararı olmaz.

Metronidazole : Güvenilir olarak nitelendirilir. Ama ilacın sütü acılaştırdığı söylenir.

Tetracyclines: Anne sütüne her ne kadar az geçse de, bu ilacın, kemiklerde birikip, ileride kemik gelişimini etkilediği savunulur. Ayrıca diş rengini de etkiler. Kullanılması uygun değildir.

Gentamicin: Bu antibiyotikler, ancak ciddi bir enfeksiyon duru­munda, hastanede kullanılır. Damar yoluyla verilir. Sadece az bir mik­tar süte geçer , ayrıca sindirimi çok az olur. Bu nedenlerle, emzirirken güvenilir olarak sayılır. Bazen, bebekte aşırı ishale neden olur.

Chloramphenicol: Her ne kadar süte çok az geçse de, bebeğin ilikkemiğini bastırma potansiyeli vardır. Emzirilirken alınması tavsiye edilmez.

Ciprofloxacin : Kesinlikle zehirli olarak nitelendirilen bir antibiy­otiktir. Emzirirken alınmamalıdır. Eğer muhakkak kullanılması gerekiyorsa, o zaman emzirme ilaç kullanıldığı sürece durdurulmalıdır. Hatta son alman dozdan sonra emzirmeden önce 48 saat beklenmelidir ki; annenin vücudundan tamamen ialç atılabilsin.

Anti-TB ilacı: Anne eğer tüberküloz tedavisi görüyorsa, İsoniazid, Rifampicin ve Ethambutol kullanılmasında bebek açısından bir sakın­ca yoktur.

Sulphonamides: Bebek prematüre değilse ve sarılık geçirmiyorsa, kullanımında bir sakınca yoktur.

Acyclovir, jenital herpes için kullanılan bir preparasyondur.

Güvenli midir?

Her ne kadar sütte acyclovire rastlansa da, bebek açısından bir sakıncası yoktur.

SITMA İLAÇLARI

Sıtma olan Tropikal ülkelerde yaşarken veya buralara geziye giderken, Cholorquine kullanmak güvenli midir?

Evet, güvenlidir.

Peki ya mefloquine için ne söylenebilir?

Bebeğe etkisi açısından bir bilgi yoktur. Ama yetişkinlere karşı olan yan etkilerinden yola çıkarak, emzirirken kullanılmaması tavsiye edilir.

ANTİASİT VE ÜLSER İLAÇLARI

Antiasitler ülser veya hatta mide yanması için kullanılırlar. Bunlar güvenli midirler?

Çoğu güvenlidir. Ama yine de her ilacın bilgisi okunmalıdır.

Zantac gibi ilaçlar hakkında ne söylenebilir?

Ülser için en çok kullanılan ilaçtır. Emzirirken güvenle kullanıla­bilirler.

Omeprazole hakkında ne söylenebilir?

Bu ülser veya mide yanması için kullanılan bir ilaçtır. Güvenlidir.

BULANTI GİDERİCİ İLAÇLAR

Bulantı ve kusma durumunda Metoclopromide çok kullanılır. Güvenli midir?

Metoclopromide süte en çok geçen ialçlardan biridir. Bebeği uyut­ması hariç, başka bir yan etki görülmemiştir. Çok kısa süreli kul­lanıldığından bir sakıncası yoktur. Emzirmeyi durdurmak gerekmez.

Kusma ve bulanti için kullanılan diğer ilaçlar için ne söylenebilir? Mesela Prochlorperazine veya cyclizine?

Bunların etkileri hakkında tam bir bilgi olmadığından, kullanılmamaları daha uygundur.

MÜSHİL

Emzirirken bazen müshil kullanılması gerekebilir. Bunlar hakkında ne söylenebilir?

İki ana grup vardır: Süte karışanlar, karışmayanlar.

Karışmayanlar, bebeğe ulaşamayacağından, rahatça kullanılabilir­ler. Ama, diğerlerini kullanmak sakıncalıdır.

AĞRIKESİCİLER

Sıkça ağrıkesiciye ihtiyaç duyulur. Hangileri güvenilir, hangileri değildir?

Parasetamoî en çok kullanılan ağnkesicidir. Sütte çok az rastlan­mıştır ve bebeğe hiçbir zararı yoktur.

Aspirin iyi bir ilaçtır ama emzirirken kullanılması doğru olmaz. Bebeğe ulaşıp, beyin ve karaciğere zarar verebilme potansiyeli vardır.

Dielofenac için ne söylenebilir?

Emzirirken kullanılabilir.

İndomethacin için ne söylenebilir?

Çok yaygın kullanılan ağrıkesicilerden biridir, güvenlidir. Ama, kullanıldığında yine de bebek herhangi bir yan etki olasılığına karşı kontrol edilmelidir.

Morphine veya pethidine gibi çok kuvvetli ağrıkesîcilere ihtiyaç duyulduğunu varsayarsak?

Bu genelde çok kısa bir süre için, 24 saat veya daha kısa, olacaktır.

Normal bir doz ve kullanım için morphine’in kullanılmasına sakınca yoktur.

Pethidine kullanılacaksa, bebek yakından incelenmeli, çünkü uyku­lu olabilir.

Codeine için ne söylenebilir?

Her ne kadar sütte görülse de, bunun miktarı azdır. Codeine, emzirirken kullanılabilir, ama yine de bazı bebeklerde uzun süreli uyuşukluk etkisi yarattığından, bazı ebeveynler bundan rahatsız olabilir ve başka bir alternatif düşünülebilir.

UYUŞTURUCU SUİSTİMALİ

Methadone için ne söylenebilir?

Bu genelde uyuşturucu bağımlılarını kontrol altında tutmak için kullanılır. Bununla ilgili sadece bir tane çocuk ölümü vakası yaşan­mıştır. Tam olarak etkisi bilinmese de, yine e genel olarak emzirirken güvenli olarak tanımlanır.

Kişi eroin (diamorphine) gibi bir uyuşturucu kullanımını suistimal ediyorsa?

Bu durumda, emzirme durdurulmalıdır.

PIHTILAŞMAYI ÖNLEYİCİ İLAÇLAR

Tromboz durumunda kullanılan ilaçlar için neler söylenebilir?

Heparin enjekte edilir. Süte geçmez ve kullanımı tamaen güvenlidir. Heparin bazlı yeni ilaçların ne etkisi olacağı bilinmediğinden, emzirirken kullanılmaması gerekir.

Warfarin, ağız yoluyla alınır. Süte geçer ama güvenle kullanılabilir.

ANTİDEPRESANLAR

Depresyon için kullanılan ilaçlar hakkında ne söylenebilir?

En eski sayılan antidepresan; imipramine, uzun süreli kullanılsa da, bir yan etkisi görülmemiştir. Çok az miktarda sütte rastlanılır, bebekte uyku hali yaratabilir.

Prozac daha popüler ve daha etkili bir antidepresandır. Ama ialcm yan etkisi hakkında yeterli bilgi yoktur. Kullanmamak daha doğrudur ama illa kullanılması geekiyorsa, önlem alınmalıdır.

Diazepam, temazepam gibi sakinleştiiciler hakkında ne söyleye­biliriz?

Endişe için kullanılan bu ilaçlar, sadece çok gereken durumlarda kullanılmalı ve bebek gözetim altında tutulmalıdır. Eğer uzun süreli ir kullanmışa bu, o zaman emzirmeyi durdurmak daha doğru olur. Eğer Temazepam aşın kullanılıyorsa, bu durumda emzirme hiç uygun olmaz.

ANTİPSİKOTİK

Doğum sonrası psikoz yaşayan ve haloperidol gibi anti psikotik kullananlar için ne söylenebilir?

Anti psikotikler sütte çok az miktarda görülür. Emzirme ile ilgili önlem alınmalıdır.

SİTOTOKSİK

Eğer kişi kansere karşı ilaç kullanıyorsa?

Bu durumda, emzirilmemelidir.

ORGAN NAKLİ

Organ nakli ancak uzun süreli ilaçlar kullanıldıktan sonra yapılabilir. Bu tip bir durum için ne tavsiye edilebilir?

Çok az sayıda kadın, organ naklinden sonra hamile kalır, özellikle böbrek nakli. Cyclosporin gibi ilaçlar kullanan kadınların emzirmemeleri gerekir.

HİPERTANSİYON

Yeni doğuran bir kadın hipertansiyon için ilaç kullanıyorsa ne olur?

Doğum sonrası tansiyon yüksekliği için birçok tedavi yolu vardır. Hamilelikte kullanımı uygun olmayan birçok ilaç emzirirken, rahatça kullanılabilirler. Bunlar; Nifedipine, Hydralazine, Captropil ve Methyldopa’dır.

Diüretikler için ne söylenebilir?

Frusemide, emzirmede güvenle kullanılabilir. Thiazide diüretikler ise, süt salgılamasını bastırdığından, kullanıl­mamalıdırlar.

ASTIM İLAÇLARI

Astım ilaçları için ne söylenebilir?

Sıkça kullanılan, Salbutamol ve Terbutaline güvenilirdirler.

Theophylline ve Aminophylline genelde uygun olsalar da, çok az çocukta sinirlilik durumu yarataileceklerinden, kullanılmamalan daha iyi olur.

KALP İLAÇLARI

Digoxin için ne söylenebilir?

Kalp rahatsızlığı olan bazı kişiler uzun süreli digoxin kullanırlar, bu güvenlidir.

Aynı uygulama amiodarone için geçerli midir?

Hayır. İodine içerdiğinden, emzirme süresince kullanımı uygun olmaz.

EPİLEPSİ İLAÇLARI

Epilepsi uzun tedavi gerektiren bir rahatsızlıktır. Alınan ilaçlar için ne söylenebilir?

En çok kullanılan epileptik ilaçlar; Phenytoin, Carbamazepineve Sodium volprate’dir. Bunlar güvenle kullanılabilirler.

Phenytoin nadiren bebekte uyku hali yaratır, eğer bu durum görülürse, emzirmeye kısa bi süre için ara verilmeli ve sonra devam edilmelidir.

Ethosuximide, bebekte hiper eksitabiliteye neden olduğundan kul­lanılmamalıdır.

KAŞINTI

Cilt kaşıntısı genelde antifaistamin preparatlarıyîa tedavi edilir. Bunlar güvenli midir?

Ağız yoluyla alman antihistaminler, çocukta kısa süreli sinirlilik yaratabilse de, genel olarak kullanımı güvenlidir.

OKSURUK

Öksürük preparatları emzirirken kullanılabilirler mi?

İodine içerenleri kullanmaktan kaçınılmalıdır. îodine hipotiroidizm, hatta guatra neden olur.

MİGREN

Migren, genelde ergotamine içeren ilaçlar alınarak tedavi edilir. Bunları emzirirken kullanmak uygun mudur?

Hayır. Emzirirken kullanılmamalıdır, kullanılırsa, çocukta kusma ve diyareye neden olabilir. Daha da kötüsü çocukta, çırpınmaya da neden olabilir.

GEBELİK ÖNLEYİCİ İLAÇLAR

Gebelik önleyici ilaç kullanılabilir mi?

Östrojen ve Projesteron içeren karışım ilaçlar kullanılmamalıdır. Bu, bebeğe yan etkisi olduğundan değil, süt salgılamasını durduracağındandır.

Sadece projesteron içeren ilaçlar kullanılabilir.

ENDOMETRİYOZİS

EndometriyozisitedaviiçinkullanılanDanazoliçinne söylenebilir?

Emzirme sürecinde, Danazol kullanılmamalıdır. Zaten ihtiyaç çoğalmaz çünkü, endometriyozisi hamilelik ve emzirme süreçlerinde hafifler.

Eklemek İstedikleriniz