Döllenme Nasıl Gerçekleşir?

4

Döllenme için bir erkek (sperm) bir de dişi (yumurta) hüc­resine ihtiyaç vardır. Ergenlik çağına ulaşması ile birlikte er­keğin testislerinde her gün milyonlarca sperm üretilir. Genç kızın karın boşluğunda, döl yatağının üst yanlarında iki adet yumurtalık yer alır. Yumurtalıklar birer tüple döl yatağına bağlanmıştır. Milyonlarca sperm üretimine karşılık yumurta­lıklarda ayda bir sefer bir tane (nadiren iki tane) yumurta hücresi üretilir. Olgunlaşan yumurta hücresi ay halinin orta­larında (yaklaşık 14. gün) tüplerden birinin içine bırakılır. Yumurta hücresi tüpte birkaç gün spermle buluşmak (döllen­mek) için bekler. Bu süre içinde cinsel birleşme olmazsa yu­murta hücresi eriyip kaybolur. Rahim boynuna bırakılan mil­yonlarca sperm, tüpte hazır bekleyen yumurta hücresi ile bu­luşmak için uzun ve yorucu bir yarışa girerler. En güçlü ve sağlıklı sperm yumurta hücresine ulaşarak döllenmeyi ger­çekleştirir. Yumurta hücresi spermi içine alır almaz, geç kalan spermlerin girişine izin vermemek için dış zarında hızlı bir kimyasal değişim gerçekleşir. Döllenmiş yumurta (zigot), tüpün içinde rahme doğru iler­lerken 2-4-8-16…. şeklinde bölünerek çoğalır. Üç-dört günlük bir yolculuktan sonra rahme ulaşır. Rahim iç zarı zigotun tutunup beslenmesi için kan damarlarıyla zenginleşmiş hazır beklemektedir. Rahim iç duvarına tutunan zigot, bölünmeye devam ederek olgunlaşır. Döllenmenin 9. ve 10. gününde yu­valanma (tutunma) işlemi tamamlanır. Bu aşamadaki canlıya embriyo adı verilir. İkinci aydan sonra embriyo fetüs adını alır ve doğuma kadar gelişmesini sürdürür.

Embriyonun rahim iç duvarına yapıştığı yerde, kan ve be­sin ihtiyacını sağlayacak olan plasenta (eş) adı verilen bir ya­pı oluşur. Cenin, plasentaya göbek kordonu vasıtasıyla bağlanmıştır. Plasentada besin ve oksijen alışverişi anne kanı ile bebek kanı birbirine karışmadan gerçekleşir. Bebek, anneden temiz kan alırken, anneye içinde artıkların bulunduğu kirli kanı verir.

Eklemek İstedikleriniz