Bebeklerde ve Çocuklarda Dişler

4

Dişlerin zamanında çıkmasında ve gelişmesinde proteinli yiyeceklerin, kalsiyum, fosfor ve flor gibi minerallerin, vita­minlerin (özellikle C ve D vitaminlerinin) ve tiroid hormonu­nun etkisi büyüktür.

Bebeklerin ilk dişleri genellikle 6. ay ile 9, aylar arasında çıkmaya başlar ve 3 yaşlarında tamamlanır. İlk dişi 2. ayda çıkaran bebekler olduğu gibi 16. aya kadar gecikmeli olarak çıkaranları da vardır. Bunlar beslenme ve soya çekimle ilgili olup sağlıklı çocuklarda normal sayılır.

Dişlerin çıkması fazla geciktiği taktirde raşitizm ( D vita­mini noksanlığı), tiroit bezlerinin yetersiz çalışması, Down sendromu gibi hastalıklardan şüphe edilir. Genetik olarak ba­zı ailelerde bir hastalığa bağlı olmadan dişlerin çıkması geci­kebilir. İlk dişlerin 16. aya kadar çıkmaması durumunda bir diş doktoru ile görüşmeli, tavsiyelerine göre hareket edilmelidir.

Bazen bebek doğduğunda, ağzında alt kesici dişlerin çık­mış olduğu görülür. Bu dişler annenin memesini ve bebeğin dilini zedeleyebilir. Ayrıca çeneye bağlantısı sağlam olmadı­ğından kolayca düşerek nefes yoluna kaçabilir. Diş hekimiy­le görüşülerek çektirilmesinde fayda vardır.

Süt dişlerinin sayısı 20 tane olup 4 yaşma doğru tamam­lanır. Normal olarak 6 yaşından itibaren süt dişleri sıra ile dü­şerek yerine kalıcı dişler çıkmaya başlar. Sayısı 36 olan kalı­cı dişlerin tamamlanması ergenliğe kadar sürer. Kalıcı dişler çıkarken, dişlerde şekil ve yerleşim bozukluğu görülürse, ya­ni ağızda çarpık dişler görülürse bir diş hekimine göstermek gerekir.

Aşağıda verilen bilgiler ortalama diş çıkarma zamanlarını göstermektedir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi diş çıkarma nor­mal zamandan daha önce veya daha sonra da görülebilir. Bu konuda tereddüdü olan anne babalar bir diş hekimine müra­caat etmelidir.

Süt Dişlerinin Çıkış Zamanı

Cinsi Adedi Çıkış Zamanı

Alt orta kesiciler: 25-10 Ay

Üst orta kesiciler: 28-12 Ay

Üst yan kesiciler: 29-13 Ay

Alt yan kesiciler: 12-14 Ay

Alt üst 1. azı dişi: 12-14 Ay

Alt ve üst köpek dişleri: 16-22 Ay

Alt ve üst 2. azı dişleri: 24-30 Ay

Süt Dişlerinin Dökülüş Zamanı

Cinsi Zamanı

Alt orta kesiciler: 6 Yaş

Alt yan kesici: 7 Yaş

Üst orta kesici: 7.5 Yaş

Üst yan kesici: 8 Yaş

Alt köpek dişi: 9 Yaş

Alt 1. küçük azı: 10 Yaş

Üst 1. ve 2. küçük azı: 10 Yaş

Üst köpek dişi: 11 Yaş

Kalıcı Dişlerin Çıkış Zamanı

Cinsi Zamanı

Alt ve üst büyük azı: 5.5-7 yaş

Alt orta kesiciler: 6-8 yaş

Üst orta kesiciler: 7-8 yaş

Alt yan kesiciler: 7-8 yaş

Üst yan kesiciler: 8-9 yaş

Alt köpek dişi: 9-10 yaş

Üst köpek dişi: 11-12yaş

1. küçük azılar (alt ve üst): 10-11 yaş

2. küçük azılar (alt ve üst) 1. büyük azılar (alt ve üst): 10-12 yaş

1. büyük azılar (alt ve üst): 11-13 yaş

3. büyük azılar (alt ve üst): 16-21 yaş