Cüzzam (Lepra)

0

Tıbbi araştırmaların geri olduğu 15. ve 16. yüzyıl Avrupa’sında cüzzam tehlikeli bir hastalık olarak tanıtılıyor­du. Romanlara ve sinemaya bu yönüy­le yansıdığından günümüzde dahi aynı korkutucu imajını korumaktadır. Hal­buki hastalığa sebep olan “mycobakterium leprae” adındaki bakteri; çoğu yönleriyle tüberküloz basiline benzer. Aynı zamanda aside dayanıklı bir ya­pıya sahiptir.

Cüzzam, nadir olarak bulaşan, sal­gınlar halinde görülmeyen bir hastalık­tır. Mikroplar vücuda girdikten 3-5 yıl gibi uzun bir zaman sonra belirtileri görülmeye başlanır. Belirtileri ve has­talığın seyri cinsine göre değişiklikler gösterir.

Cüzzamm başlıca iki tipi vardır:

 1. Nodüler veya lepramatöz.
 2. Nöral veya tüberküloid. Nodüler

Cüzzam Belirtileri:

 • Genellikle tekrarlayan ateş kriz­leri ile kendini belli eder.
 • Yüzde kırmızıya çalan şişkinlikler ortaya çıkar.
 • Daha sonra şişkinlikler sertleşerek birleşir. Sertleşme sırasında ağrı yaparlar.
 • Şişliklere dokunulduğu zaman hasta bunu hissetmez.
 • Yüzden başka; kulaklar, burun içi, önkol bölgeleri ve apış araları şiş­liklerin sık görüldüğü yerlerdir.
 • Hastalığın ilerlediği devrede yüz şiş ve yuvarlak bir görünüş alır. Gözler çukurlarına kaçmış; burun yassıdır.
 • Dil, gırtlak ve boğazda yaralar oluşur. Bu yaralar iyileştikten sonra, yerlerinde sert bir kabuk ve şekil bo­zukluğu kalır.

Nöral Cüzzamın Belirtileri:

 • Cüzzam mikroplarının sinirler üzerinde etkili olmaları halinde belirti­ler “Nodüler cüzzam”ınkinden farklı bir seyir izler.
 • Sinirlerin harap olması neticesin­de, vücutta ve kalçalarda erime görü­lür. Sinirlerin zarara uğradığı bölgeler de deri hissizleşir ve soluklaşır.
 • Daha sonra çürümeler ve yaralar ortaya çıkar.
 • El ve ayak parmaklarında kang­renleşmeler başlar.

Ne Yapmalı?

 • Cüzzam zannedildiği gibi tedavi­si mümkün olmayan tehlikeli bir hasta­lık değildir.
 • Bugün Türkiye’de başarı ile teda­vi uygulayan “lepra hastaneleri” mevcuttur. Yeter ki zamanında müra­caat edilip gerekli tedavi başlatılsın.

Tedavi:

 • Birçok bulaşıcı hastalığa karşı kullanılan Sülfanomit ve Streptomisin tipi ilâçlar cüzzam için de oldukça et­kilidirler.
 • Hasta ile çok sıkı temasta bulun­madıkça bulaşma tehlikesi yoktur. Bu sebeple, tedavi sırasında hastayı ayır­maya gerek görülmemektedir.

Eklemek İstedikleriniz

İlgili Başlıklar