Çocuğumuzu Cinsiyetine Uygun Yetiştirelim

0

Cinsel kimlik, çocu­ğun kendi cinsiyetine uy­gundavranışlarıverolleri benimsemesidir. Bu ise sadece doğuştan gelen kromozomlarla değil öğrenme ile de kazanılır.

Cinsel kimlik (erkek veya kız olma), erken yaşlarda oluş­maya başlar. Bu yüzden erkek çocuğunu erkek, kız çocuğu­nu kız gibi büyütmeli; karışıklıklara fırsat verilmemelidir.

İşte dikkat edilecek hususlar:

  • Kız çocuk özlemi çeken ailelerin, erkek çocuk­larını kız gibi giydirmeleri, saçlarını uzatıp to­ka takmaları, kız oyuncaklarından almaları yanlıştır.
  • Yine erkek çocuk özlemi çeken ailelerin, kız çocuk­larını erkek gibi giydirmeleri ve yetiştirmeleri sa­kıncalıdır.

Baba modelinin bulunmadığı ailelerde, erkek ço­cuğun sürekli anne ile birlikte oturup kadınsı dav­ranışları taklit etmesine fırsat oluşturmak uygun değildir. Böyle ailelerde erkek yetişkinlerden (dayı, amca, büyükbaba vs.) destek alınmalıdır. Ayrıca il­kokulda erkek öğretmen tercih edilmelidir.

Bebek yeni doğduğunda yatağı anne ve babaya yakın ol­malıdır. Yattığı beşik veya sepet annenin mümkün olduğu ka­dar yakınına konmalı, ebeveyn ihtiyaç duyduğu anda bebeğe dokunabilmeli, anne her zaman bebeğin hafifçe soluk alması­nı duyabilmelidir. Böylece bebekler uykunun zevkli bir şey ol­duğunu öğrenir ve uykuya dalmaktan korkmazlar.

Anne babaların yavrularıyla hayatının ilk birkaç yılını paylaşmalarında fayda vardır. Böylelikle çocuk, belki de bir ömür boyu devam edebilecek bir korkusuzluk ve huzur duy­gusuna kavuşacaktır, Çünkü kâbus, gece yarısı uyanmak, ka­ranlıkta korkmak, uyuyamamak ve benzeri halleri anne-babasıyla aynı odada yatan çocuk pek yaşamaz. Gece, bebekler ve küçük çocuklar için korkutucu zamanlardır ve güvendik­leri ebeveynlerinden ayrı kalmak onları endişelendirir.

Ancak çocuk 3-4 yaşına gelince odasını ayırmak gere­kir. 7-8 yaşına geldiğinde değişik cinsiyetteki kardeşi ile odalarını ayırmalıdır. Çünkü her çocuk kendi cinsiyetine uygun özellikleri odasında rahatlıkla yaşamalıdır.

Eklemek İstedikleriniz