Çocuğumuza Sevgi Verelim

0

Çocuğun en doğal hakkı ve ilk ihtiyacı ailesi tarafın­dan sevilmesidir. Ailesinin de temel görevi bu sevgiyi ona hissettirmesidir. Bunun için şunlara dikkat edilmelidir:

 • Çocuğa hep gülümsemelidir. Bu şekilde ona bağlı­lığımızı ve ondan memnuniyetimizi gösterdiğimiz gibi güven vermiş de oluruz.
 • Çocukla göz teması kurmalıyız, yani gözlerinin içi­ne bakarak güler yüzle davranmalıyız.
 • Kucaklamak, öpmeli, okşamak, sevgi sözleri söyle­meli ve sık sık sarılmalıyız. Bu sırada ona güler yüz­le ve sevgiyle bakmalı, duygularımızı belli etmeliyiz. Çünkü sarılmak ve dokunmak çocuğun temel ihti­yaçlarından biridir.
 • Onunla birlikteyken mutluysak, sevgimizi hissede­ceğini bilmeliyiz.
 • Sevgi ifadelerini sık kullanmalı, yeri geldiğinde il­tifat etmeliyiz.
 • Fırsat buldukça çocukla birlikte zaman geçirmeli, beraber olmak için fırsat oluşturmalıyız. Beraber gezmeye gitmeli, ona hikayeler anlatmalı ve bu be­raberlikten zevk aldığımızı hissettirmeliyiz.
 • Çocukla oyun oynamalı, bu şekilde onun dünyası­na girmeliyiz. Kendi istediğimizi değil çocuğun sevdiği oyunları tercih etmeliyiz. Çocuk büyüdük­çe ve ilgi alanları belirginleştikçe, anne-baba ola­rak çocuğumuzu bu alanlara yönlendirmeli ve ken­dini geliştirmesi için onu desteklemeliyiz.
 • Özel günlerine önem vermeli, başarılarını kutlamalı-yız. Ona hediyeler almalı ve ödüller verilmeliyiz.
 • Onunla iletişime önem vermeli, sohbet ve muhab­bet etmeliyiz. Bu alışkanlığa bebeklikten itibaren başlamalıyız.
 • Çocuklarımızla özel zamanlarımızı paylaşmalı, eğ­lenceli olayları beraber yaşamalı ve acılarında te­selli etmeliyiz.
 • Yaşantılarının zenginliğinin ve çeşitliliğinin, anla­ma ve kavrama kapasitesini artıracağını bilmeliyiz. Onları farklı yerlere götürelim, değişik insanlarla karşılaştıralım.
 • Soru sormalarına fırsat tanıyalım, meraklarını doğru ve uygun cevaplarla giderelim.

Çocuğumuzu Hep Destekleyelim

Çocuklar bağımsızlıklarını kazandıkça kendi başına iş yapmayaçalışırlar, bunu hep destekleyelim. Diyelim çocuğumuz artık kendi ye­mek, giyinmek veya ayakka­bısınıbağlamakistiyor, onu teşvik etmeliyiz. Böylelikle be­ceri ve yeteneklerini geliştirmesine yardım etmiş oluruz.

Kısacası çocuğumuzun bağımsızlığını destekleyelim. Riske girmek ve yeni şeyler denemek konusunda cesaret verelim. Bir konuda başarılı olmak, onun kendine olan güvenini müthiş bir şekilde artıracaktır. Bazen hata yapa­rak öğrenmeye ihtiyacı olduğunu bilmeliyiz.

Çocuğumuzun basanlarına yoğunlaşalım. Özel ilgi alan­larına saygı duyalım ve yollarını açalım.

Çocuğumuzun kendine olan güvenini teşvik edelim. Övgü ve desteğin onu motive edeceğini unutmayalım.Ona yapacağımız yardımları yaşı büyü dükçe azaltalım ve kendi ayakları üzerinde durmasına katkıda bulunalım.