Çocuğumuza Karşı Hatalarımızı Düzeltelim

0

Dikkatli anne-baba olalım ve çocuğumuza karşı işledi­ğimiz şu hataları düzeltelim:

  • Fazla eleştirici olmayalım.
  • Çocukları hiç durmadan eleştirmek yanlıştır. Bu bakımdaneleştirilerdevic­danlı ve merhametli olalım. Eği­timci Coleridge, “nasihat, kar gibi­dir, ne kadar yumuşak yağarsa, yerde o kadar tutar ve zihinde o kadar yer eder derken çok haklıdır.
  • Çocuklarımıza ilgisiz kalmayalım. Yanımızda ol­duklarında ilgili ve yakın davranalım. Tepkisiz, duygusuz ve cansız ifadelerden kaçınalım.
  • Çok fazla koyu kural koymayalım. Kurallarımız man­tıklı, basit ve az olsun, gereğinden fazla kural icat et­meyelim. Var olanları da mutlaka uygulayalım.
  • Çok sert olmayalım. Ne zaman sert ve acımasız ol­duğumuzu hissettiğimizde hemen yumuşayalım ve nazik olmaya çalışalım.
  • Bağırmayalım. Çocuğa bağırmak inciticidir ve psi­kolojik olarak zararlıdır.

Çocuk İlk Yıllarında Anneye Bağımlıdır

Hayatının birinci yılında bebeğin fiziksel ve ruhsal gelişimi büyük ölçüde anneye bağımlıdır. Çocuk yürümeye başlayınca bu bağım­lılık kısmen azalsa da ilk üç yıl devam eder. Bu yüzden ço­cuğun doğumundan itibaren anne ile yavru arasındaki et­kileşimin yoğunluğu ve türü önemlidir. Anneleri tarafın­dan çok iyi bakılan ve anne sütüyle büyütülen çocukların zeka seviyeleri yüksek bulunmuştur.

Batı ülkelerinde çalışan annelere ilk üç yıl ücretli veya ücretsiz verilen izinlerle anne-çocuk birlikteliğinin sağ­lanması bu sebeptendir. Gerçekten anne bu dönemde vazgeçilmezdir ve çocuktan hiç ayrılmamasına özen gös­termeliyiz. Çünkü yeni doğmuş bebeklerin annelerinden ayrılmaları halinde hastalandıklarını veya huzursuz ol­duklarını, anneleri gelince birdenbire canlandıklarını ve sakinleştiklerini hep görmüşüzdür.