Yorgunluk, bireysel olarak algılanan soyut bir durum­dur. Herkesin yorgunlukla ilgili olarak algıladığı özellik faklılık gösterebilir. Ancak, bu farklı yaklaşımları ve açıkla­maları genel bir tanım içinde ele almak ihtiyacı ortaya çık­maktadır. Türk Dil Kurumu Sözlüğünde;yorgunluk, “Ça­lışma ya da değişik nedenlerle bireyin ruhsal ve bedensel etkinlikler açısından verimlilik düzeyinin azalması” olarak yer[…]

Yorgunluk Nedir?

Yorgunluk fiziksel çalışmaya, psikolojik strese ve uyku­suzluğa karşı organizmanın normal ve önemli bir cevabıdır. Yorgunluğun bazı psikolojik ve fizyolojik düzensizliklerde özel olmayan bir belirti şeklinde karşımıza çıktığını görebi­liriz. Hastalıklara bağlı (patolojik) yorgunluklar ise normal yollarla, yani uygun dinlenme, stres etkenlerinin ortadan kaldırılması ve beslenmeyle ortadan kaldırılamamaktadır. Bu durumda tıbbi yöntemlerle[…]

Yorgunluk Belirtileri Nelerdir?

İyi bir sorgulama ile yorgunluğun nedenlerini anlamak mümkün olabilir. Aşağıdaki soruları kendinize sorun ve cevapları yazın. Uyku düzeni: Ne kadar uyuyorsunuz? Uykunuz her zamankinden daha az ya da daha fazla ise: Hangi saatler arasında uyuyorsunuz? Her zamankinden farklı saatlerde ise: Uyandığınızda kendinizi dinlenmiş mi yoksa yorgun mu hissediyorsunuz? Çoğunlukla uyandığınızda[…]

Gerçekten Yorgun musunuz?

Ağır bedensel işlerden sonra hareket etmede güçsüz­lük, yetersizlik, isteksizlik hissederiz. Sanki enerjimiz tü­kenmiştir. Kaslar sertleşmiştir. Yatak bizi çeker, uyku bastı­rır. Esneriz ve gözlerimiz ağırlaşır. Tüm bunlar, organiz­manın yorgunluk durumundaki normal tepkileridir. Be­den, metabolizmayı yavaşlatmak ve enerji depolamak için daha az hareket etmek stratejisi kullanmaktadır. İnsanoğlunun en belirgin özelliklerinden birisi, hemen[…]

Hareketlere Bağlı Yorgunluk – Fizyolojik Yorgunluk

Sporcular nasıl oluyor da gittikçe daha güçlü, kuvvetli ve dayanıklı duruma gelebiliyorlar? Sporcular hedefledikleri derecelere ulaşmak için dü­zenli olarak antrenman yaparlar. Antrenman belirli hare­ketleri belirli aralıklarla, belirli süre ve şiddette tekrarla­maktır. Böylece, kaslar başta olmak üzere, hareketlere katı­lan çeşitli dokular yeni bir uyum içine girer. Kaslarda daha fazla, daha uzun[…]

Sporcunun Aşırı Yorgunluğu (Sürantrenman)

Vücudumuzdaki tüm organların canlılığın korunma­sında ayrı bir yeri ve önemi bulunmaktadır. Organlar ve sistemler çeşitli dokulardan, dokular ise hücrelerden oluş­tuğuna göre her parçanın birbiriyle sıkı bir ilişki içinde bulunduğunu anlayabiliriz. Canlı en küçük birim olan tek bir hücreyi dikkate aldığımızda, aslında tüm organ ve sis­temlerin hizmetlerinin, bu tek tek ama[…]

Patolojik Yorgunluk (Hastalık Durumları)

Vücut dokularında enerji oluşumu için gerekli kimyasal işlemlerde kullanılacak oksijeni taşıyacak yeterlikte kırmızı kan hücresi bulunamaması veya bulunanların bu görevi yapamayacak durumda olmasına anemi adı verilmektedir. Kırmızı kan hücrelerinin azalması, hücre içindeki madde­lerdeki (özellikle hemoglobin) yetersizlik veya kan kayıpları anemi durumlarını doğurmaktadır. Anemi ciddi bir hasta­lık olup tıbbi tedavi gerektirmektedir.[…]

Kansızlık – Anemi

Bazen hiçbir yaklaşımın yorgunluğu gideremediği du­rumlar söz konusudur. Haftalar, hatta aylar süren bir yor­gunluğun etkisi altında kalan bu kişiler sorunun ciddiyeti­nin farkına bile varmadan yaşamlarını sürdürmeye çalışır­lar. Kronik yorgunluk sendromu uzamış ve ciddi yorgunluk durumudur. Bu yorgunluk dinlenmeyle geçmez ve bağışık­lık sistemindeki bir yetersizlikle beraber olduğu düşünül­mektedir. Bazı araştırmalarda bu[…]

Kronik Yorgunluk Sendromu (K.Y.S.)

(Fibromyozit, fibrozit, myofasiyal ağrı sendromu) Bazen boynunuzu çevirmek, omuz kaslarınızı ovmak veya birisine ovdurmak istersiniz. Başınızı sağa, sola, yan­lara döndürerek rahatlatmaya çalışırsınız.Bu gerginliği zaman zaman kollarınızda, kalçalarınızda, sırtınızda ve diz­lerinizde de hissettiğiniz olmuştur. Halk arasında kulunç da denilen fibromyalji,kaslar, tendonlar, fibröz ve diğer bağ dokularda yaygın ağrıyla birlikte bazen yorgunluk ve[…]

Fibromyalji (Kulunç)

Genellikle öğle yemeğinden sonra bir uyku bastırır ve biraz şekerleme yapma isteği duyarız. Yemek sonrası salgı­lanan bazı hormonlar (özellikle serotonin) bizi rahatlatır. Bu uyuklama hissi doğal bir istektir. Organizmanın normal bir tepkisidir. Ancak bunların dışında, önü alınamaz şe­kilde bir uyku eğilimi de hissedilebilir. Gün içinde anormal olarak uyuma isteği duymak,[…]

Uyuklama – Sürekli Uyku Durumu (Hipersomni, Somnolans)

Endüstrileşmenin insanoğluna sunduğu hediyelerden (!) birisi de hava kirliliğidir. Özellikle sanayileşme bölgele­rine yakın, kalabalık, kalitesiz ısıtma sistemleri bulunan binaların bulunduğu ve yoğun motorlu taşıt trafiği olan kentlerin belli başlı sorunları arasındaki hava kirliliği sağ­lığı tehdit eden sorunların en önemlilerindendir. Hava kirliliği sadece insanları değil, kentte yaşayan tüm canlıları tehdit etmektedir.[…]

Hava Kirliliği ve Yorgunluk

Bazı binalara gidersiniz, muhteşemdirler. Büyük banka­ların eski genel müdürlükleri, vergi daireleri, eski okullar ve üniversiteler. Anıtsal binalardır bunlar. Dışarıdan çok etkileyicidirler. Ancak içeri girdiğinizde biraz hayal kırıklı­ğına uğrarsınız. Kasvetli, karanlık, pis kokan ve nemli bir ortamda bulursunuz kendinizi. Dışarıdan bakıldığında sa­raya girecekmiş gibi hissettiğiniz binalar adeta zindan gibi­dir. Ruhunuz sıkılır[…]

Hasta Bina Sendromu (Sick Building Syndrome)

Yorgunluk, hayal kırıklığı ve iş veriminde azalma, hatta işi bırakma şeklinde kendisini gösteren, daha çok sağlık mesleğinde çalışanlarda gözlenen bir durum olan tüken­mişlik sendromu (burn-out) bir çok kişinin sorunu olarak görülmektedir. Fiziksel olarak kişide yorgunluk, güçsüzlük, enerji kaybı, hastalıklara karşı duyarlık, baş ağrısı, kramp­lar, bulantı, uyku düzensizliği ve kas ağrıları[…]

Tükenmişlik Sendromu

Tatil sonrası sendromu (leisure sickness) olarak da ad­landırılabilecek bir durum olan bu rahatsızlık gevşemeyi, rahatlamayı ve huzur bulmayı bekleyenlerin karşılaştıklarıbir dizi olumsuz belirtilerdir. Aşırı iş yükü olanların tatil sırasında bile gevşeyemeyip belirtileri tetiklemeye devam etmesi ve bilinçaltından rahatsızlığın giderilmesinin gecik­tirilmesi söz konusudur. Çok meşgulken hasta, yorgun, zihinsel olarak yüklü olduğunun[…]

Tatil Sonrası Sendromu

Yaşamımız, uzun ve kısa birçok ritim ile sürmektedir. Günlük ritim gece ve gündüz olarak yaşanır. Gece metabo­lizmamız yavaşlar. Çünkü organizmamızın enerji ihtiyacı azalır. Özellikle uyku devresinde en alt düzeye (bazal meta­bolizma) iner. Günün ışımasıyla beraber, ışığın da etkisiyle, sinir sisteminin algılayıcıları ilgili salgı bezlerine haber ve­rerek hormonların salınımını uyarırlar. Organizmaya[…]

Bahar Yorgunluğu