Bronşlar: Ağız ve burun yoluyla aldığımız temiz hava, yutak ve gırtlak­tan geçerek soluk borusuna ulaşır. Soluk borusu iki ana kola ay­rılır. Bu kollar da kendi aralarında daha küçük kollara ayrılarak akciğerlere bağlanırlar. Soluk borusunun büyük kollarına “bronş”, daha küçük kollarına ise “bronşiyol” adı verilir. Akciğerlere giriş yapan bronşiyollerin sonu kesecikler[…]

Bronşit Nedir?

Bir veya birkaç akciğer lobunun iltihaplanması şeklinde orta­ya çıkan bir hastalıktır, iltihaplanmaya virüs, bakteri veya man­tar gibi mikro-organizmalar sebep olmaktadırlar. Ayrıca alkol, uyuşturucu maddeler, sigara ve kötü hayat şartları zatürre’ye or­tam hazırlayan faktörlerdir. Belirtileri:   Yüksek ateş, titreme ve kuru öksürük ilk işaretleridir.   Soluk alındığı zaman sırta çivi batırılıyormuş[…]

Zatürre (Pnömoni) Nedir?

Tedavi edilmeyen saman nezlesinden ve akciğer iltihabından sonra sık görülen bir hastalıktır, ince bronşların daralması şeklin­de etki yaptığından hasta soluk verirken zorluk çeker. Astım bronşit, bazı psikolojik rahatsızlıklarla birlikte ortaya çıkabilmekte ve gerçek sebebi bulunamadığı takdirde tedavisi ol­dukça zorlaşmaktadır. Belirtileri:  Solunum güçlüğü daha çok geceleri nöbetler şeklinde kendisini gösterir.  Hasta[…]

Astım Bronşit Nedir?

Her yıl belirli zamanlarda ortaya çıkan ve daha çok bitki çiçek tozlarıyla bulaşan alerjik bir nezledir.Bu hastalık yıl boyunca devam ederse “pereniel rinit”, bel­li mevsimlerde görülürse “saman nezlesi” adını alır. Belirtileri :   Burun akıntısı önce sulu sonra koyu ve sarı renktedir.   Burun akıntısı ile birlikte öksürük de görülür.[…]

Saman Nezlesi Nedir? (Allerjik Rinit)

Salgın halinde ortaya çıkan; deği­şik karakterde virüsler tarafından oluş­turulan bir solunum yolları hastalığı­dır. Grip virüslerinin devamlı karakter değiştirmeleri sebebiyle tesirli bir aşısı veya serumu yapılamamaktadır. Mik­ropların vücuda girmesinden birkaç gün sonra hastalık kendisini belli eder. Belirtileri: Ateş, halsizlik, eklemlerde ağrı ve hastalık duygusu ile başlar. Göz yuvalarında ve alında ağrı[…]

Grip

Astım nasıl bir hastalıktır? Astım, nefes aldığımızda atmosfer havasının, asıl solu­num olayının cereyan ettiği alveol denilen hava kesecikle­rine naklini sağlayan iletici hava yollarında daralma, tıka­nıklık ve buna bağlı olarak hava geçişinde zorlukla kendi­ni gösteren bir hastalıktır. Her ne kadar yakınmalar gelip geçici olarak görülse de; astımlı hastaların hava yollarında, mikrobik[…]

Astım Nedir?

Solunum yollarımıza giren çeşitli tahriş edici zararlı mad­deleri ve balgamı dışarı atmamızı sağlayan vücudun kendini koruma mekanizmalarından birisidir. Öksürük bir hastalığın belirtisidir. Öksürüğe sebep olabilen pek çok hastalık vardır. Zatürree gibi bir akciğer hastalığında balgam bronşlara ulaşmadıkça öksürük görülmez. Akciğer zarı hastalıklarında, örneğin plöre-zideyse inatçı bir öksürük vardır. Öksürük, solunum[…]

Öksürük

Balgamlı öksürük 1 yıl içinde 3 ay veya daha uzun sürer­se ve bu durum 2 yıl üst üste tekrarlarsa kronik bronşitten şüphelenmek gerekir. Kronik öksürüğü olan bronşitli hasta­larda sigara dumanı, çevre kirliliği gibi etkenler öksürük nö­betlerini uyarır. Bu hastalarda sinüzit, vücudun savunma sis­teminin yetersizliği, tüberküloz gibi başka bir hastalığın var­lığı[…]

Kronik Bronşit

Küçük hava yollarının daralmasına sebep olan solunum yollarının iltihaplı bir hastalığıdır. İlk 2 yaş içinde en sık olarak görülür. Hastalığın nedeni virüslerdir. Hastalık genellikle hapşırma ve burun akıntısı şeklinde hafif bir üst solunum yolu enfeksiyonu olarak başlar. Birkaç gün içinde hırıltılı bir öksürük başlar. Hırıltı nefes verme esnasında duyulur. Bazen[…]

Bronşiolit

Gırtlakta iltihaplanma ve şişme sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Nefes alma sırasında nefes darlığı hissi ve ötme ile kendi­ni belli eder. Köpek havlamasını andıran boğuk bir öksürük vardır. Ateş olabilir. Ancak hastanın genel durumu kötü de­ğildir. Serin hava bu hastalara iyi gelir. Hastanın balkona çıkarılması şikayetleri azaltabilir. Hasta sakin olmalı,[…]

Akut Larenjit (Viral Krup)

Hastalık aniden başlar. Yüksek ateş, hastanın genel duru­munun bozukluğu, nefes alma esnasında nefes darlığı hissi, nefes alma esnasında ötme başlıca belirtileridir. DİKKAT: Hastalık çok hızlı ilerler ve bazen 3-4 saat içinde solunum yolunu tıkayarak ölümle sonuçlanabilir. Hastalık fark edilir fark edilmez hemen doktora gidilmelidir. Korunmanın en iyi yolu hemofilus influenza-B[…]

Akut Epigjottit (Bakteriyel Krup)

Aşılamanın yaygınlaşması nedeniyle artık eskisi gibi sık görülmemektedir. Hastalık 2-3 gün içinde hızla ilerler. Çocuğun genel duru­mu çok kötü görünür. Burunda kanlı bir akıntı vardır. Boğaza bakıldığında kirli beyaz renkli bir tabaka ile kaplandığı görülür. Hastalık fark edilir fark edilmez hemen doktora gidilmeli­dir.

Difteri Krupu

Hastanın ağzı iyice açtırıldığında görülebilen, boğazın ar­ka duvarı ve etrafındaki dokular farinks olarak adlandırılır. Bu bölgenin iltihaplarına farenjit adı verilir. Anjin kelimesi de aynı hastalığı ifade için kullanılır. Farenjitlerin en sık sebebi, viral enfeksiyonlardır. Viral fa­renjitlerde hastalık belirtileri yavaş yavaş başlar. Önce ateş, halsizlik, iştahsızlık, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve[…]

Farenjit (Anjin)

Farenjitin sık tekrarlaması boğazda kuruluk hissi ve kuru bir öksürük gibi şikayetlerle kendini belli eder. Tedavi için boğazdaki enfeksiyon uygun bir antibiyotiğin yeterli süre kullanılması yoluyla temizlenir. Arkasından halk arasında koruyucu iğne adı verilen depo penisilin (uzun etkili penisi­lin) iğneleri ile yeni enfeksiyon oluşması önlenir. Bu iğneler 3 haftada bir[…]

Kronik Farenjit

Bademcikler boğaz bölgesinde sağ ve solda bir tane olarak yer alırlar ve lenf dokusu ihtiva ederler. Ağız ve burun yoluy­la giren mikroplan etkisiz hale getirdiklerinden vücut savun­masında önemli bir görev üstlenirler. Bademciklerin iltihaplanmasına “tonsillit” adı verilir. Sık geçirilen tonsillitler ileride bademciklerin büyümesine yol açabilir. Hastalığa en sık olarak A grubu[…]

Tonsillit (Bademcik İltihabı)