Ruh sağlığı, “kişinin hem iç dünyasında hem de dış çev­resiyle iletişiminde barışık ve huzur içinde yaşaması” olarak tanımlanabilir. Ruh sağlığı iyi olan insan gerçekleri berrak bir şe­kilde algılar. İnsanlar ve olaylarla ilgilidir. Özgüveni olduğu gibi diğer insanlara da güven duyabilir. Kendini geliştirme yetisine ve müstakil bir kişiliğe sahiptir. Yaptığı işlerde[…]

Ruh Sağlığı Ne Demektir?

Sağlam bir kişiliğiniz olur. Topluma, ailenize ve bulunduğunuz ortama faydalı bir in­san olursunuz. Sakin, huzurlu, sağlıklı bir ruha sahip olursunuz. Güçlü olursunuz, zorluklara karşı direnciniz artar. Her türlü sorumluluğun verilebileceği bir insan olursunuz. Büyük görevler üstlenebilirsiniz. Güvenilir bir insan olursunuz. Dengeli bir insan olursunuz. Yaşam kaliteniz artar. Mutlu olursunuz. Yaşamdan[…]

Ruh Sağlığınızı Güçlendirirseniz Sizi Nasıl Bir Yaşam Bekler?

Günümüz toplumlarında gençlerin durumu incelenince or­taya sağlıksız ve dengesiz bir tablo çıkar: Kararsızlık, güvensiz­lik, endişe, sinirlilik, ani tepkiler, coşku, öfke, fevri ve düşüncesiz davranışlar, kolayca sevinip kolayca üzüntüye kapılma, içe kapan­ma, egoistlik… Gençlik dönemi benlik algısının ön plana çıktığı bir dönem­dir. Genç insan kimi zaman kendisinin hiçbir değeri olmadığı­nı, sıradan[…]

Gençler Arasında Yaygın Olarak Görülen Ruh Hali

Öncelikle bilmelisiniz ki olgunlaşmak, dengeli, sağlıklı, huzurlu bir ruh haline sahip olmak sizin elinizde. Üstelik bunun için beklemeniz, gençlik dönemini geçirmeniz ve belirli aşamalardan geçmeniz gerekmiyor. Toplumun büyük çoğunluğu bu yollardan geçerek ilerliyor olabilir. Ancak çoğu insan yetişkin olduktan sonra geriye dönüp baktığında “gençken aklım başım­da olsaymış”, “bu olgunluğuma genç[…]

Gençlikte Sağlıklı, Dengeli Bir Ruh Haline Sahip Olmanın Yolları

      Ruh sağlığı bazı durumlarda beden sağlığından bile daha önemlidir. Çünkü bedenen engelli olan bir insan bazı işleri yapamayabilir ancak aklen ve ruhen sağlıklı olduğu için düşünebilir, mutlu, huzurlu olabilir, şartları kısıtlı da olsa üretebilir, çevresine güven ve huzur verebilir, mutlu, rahat, dengeli bir yaşam sürebilir. Oysa fiziken hiçbir kusuru[…]

Ruhen Sağlıklı Olmanız Neden Önemlidir?

1.Kendinizdeki dengesizliklerin neler olabileceğini tek tek düşünün. 2.Yarın daha dengeli bir yaşama başlayın; en azından buna karar verip ilk adımı atın ve tüm bu dengesizlikleri yap­mamaya gayret edin. 3.Eğer sözünüzü tutamadığınızı görürseniz sakın vazgeç­meyin; yeniden başlayın. 4.Aslında her gün güne başlarken kısaca konsantre olun ve tekrar karar alın. 5.Daha dengeli[…]

Ruh Sağlığınızı Daha Güzel Hale Getirmek İçin İzleyeceğiniz Adımlar

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ile kişide görülen önemli uyum­suzlukları önleme, teşhis ve tedavi etmeyle uğraşan uzmanlık da­lma psikiyatri denmektedir. Psikiyatrinin kapsamına giren şika­yetler şunlardır: Uykusuzluk Sıkıntı, sinirlilik Durgunluk, huzursuzluk Unutkanlık, dalgınlık Aşırı şüphecilik Taşkınlıklar Sürekli gerginlik Kişilik bozuklukları İnsanlardan uzaklaşma Alkol ve madde kullanımına ilişkin sorunlar Panik hissi Ruh Sağlığı[…]

Ruhsal Dengesizliklerin İleri Aşaması Ruh Hastalıklarıdır

Nevrozda, kişi istek ve idealleri doğrultusunda ilerlerken aşamayacağı engellerle karşılaşırsa ümitsizliğe kapılır. Önce kendi yeteneklerini yargılar. Engelleri aşamadığı için çevresi tarafından eleştirildiği ve baskıya maruz kaldığı zaman çevreye kızar. Ancak çoğu zaman bu kızgınlığını dışa vurmaz, içinde tutar. Sitem ve kızgınlıklar üst üste geldikçe çeşitli sıkıntılar doğar ve bunlar ki­şiye[…]

Nevrozlar

Korunma dürtüsüne tamamen zıt olan intihar olayı, yaşama is-teğinin bir ters tepkisi demektir. İntihar eden biri fiziksel veya psikolojik bir acıdan kaçmaktadır. Hatta bazı psikologlar intiha­rı fazla bencilliğe, kendini olduğundan fazla sevmeye bağlarlar. Çünkü fiziksel veya psikolojik bir acıya tahammül edemeyen, herhangi bir yoksunluktan dolayı ölümü tercih eden biri, yaşa­mayı[…]

İntihar

Günümüzde sosyal ve ekonomik etkenler, siyasal geliş­meler, birçok kişiyi huzursuz ve mutsuz etmektedir. Çeşitli belirsizlikler nedeniyle beklentiler gerçekleşememektedir, bu durum ise önce bireysel, daha sonra da toplumsal so­runlara yol açmaktadır. Hayatta çeşitli gerilimlerle karşı­laşmaktayız. Genel olarak bu gerilimlere stres denmektedir. Stres, fiziksel, zihinsel veya duygusal yüklenmeler sonucu ortaya çıkan zorlanma[…]

Kaygı ve Stres

Günümüzde en yaygın rastlanan psikolojik sorunların başında geldiği belirtilen depresyon derin bir üzüntü, boş­luk hissi, değersizlik duygusu ve kederle birlikte ortaya çı­kan duygusal durumdur. Mutsuzluk doğuran bir olaya veya strese karşı cevap şeklinde izlenebilir. Geçici veya kalıcı olabilir. Kişi kendisini güçsüz, isteksiz, enerjisiz, yorgun ve amaçsız hisseder. Yorgunluk, depresyondaki kişilerin[…]

Depresyon

Çeşitli kaynaklarda rastlanan ve doğal beslenmeye, or­ganizmayı zararlı her türlü dış etkenlerden korumaya da­yalı stres kontrollü bir düzene makrobiyotik yaşam şekli denmektedir. Çoğu bilimsel olarak da kanıtlanmış olan bu yararlı öneriler aşağıda sunulmaktadır. Sadece karnınız aç olduğunda yemek için masaya oturun. Zaten sağlıklı bir organizmanın saati bunu size bildirecektir. Ağzınızdaki[…]

Keyifli ve Sağlıklı Yaşam İçin Bazı Öneriler

Yazımızın başında belirttiğimiz gibi nevrotik kişiler hasta ol­duklarının farkında oldukları için telkin ve terapi ile iyileştiril­meleri mümkündür. Fakat psikozlarda kişi, hastalığının farkında olmadığı için aynı yollarla anormalliklerinin kendisine anlatıla-bilmesi mümkün olmaz. Bu nedenle hastalığın tedavisinde telkin ve terapi değil, ilaç, elektroşok ve benzeri metotlar uygulanır. Psikoz vakalarında kişinin gerçeklerle bağı[…]

Psikozlar

Kişilik, bir insanı diğerlerinden farklı kılan temel özellikler­dir. Bireyin kendine ait yönlerini ifade eder. Bunu inanç, ahlak, kültür, arkadaşlık ilişkileri, sosyallik, çıkarcılık, göz rengi, konuş­ma üslubu, sorumluluk, candanlık, kıskançlık, hüzün, sinirlilik, güvenilirlik yanında, davranış tarzları, olaylara ve insanlara bakış açıları, alışkanlıklar, algılar gibi daha pek çok özellik belirlemek­tedir. İnsanda ergenlik[…]

Kişilik Bozuklukları

MAJÖR DEPRESYON Depresyonun ana özelliği kişide karamsarlık, sıkıntı ve elem halinin egemen olmasıdır. Bu ruhsal rahatsızlıkta hastada izlenen diğer belirti ve değişiklikler şöyledir: Hasta ruhsal çöküntü içindedir. Hiçbir şeyden zevk almaz olur. Kendisini hüzünlü, çökkün, karamsar ve üzgün hisseder. Gücü ve enerjisi azalmıştır. Yerine getirmesi gereken sorumluluklara karşı ilgisi kaybol­muştur.[…]

Duygu Durum Bozukluklarından Bazıları