Menopoz, kadınlarda adet kanamalarının (menstrüasyon) ve dolayısıyla üremenin sona ermesidir.Menopoz zaman zaman “hayatın değişimi” olarak algılansa da bu tarif, negatif bir anlam taşır ve yerinde değildir. Zira menopoz esnasında fiziksel, zihinsel ve cinsel değişiklikler olduğu doğrudur ancak bunlar “kötüye gidiş” olarak nitelenemezler. Çoğu kadında menopoz 45 – 55 yaşları arasında başlar.Ortalama menopoz[…]

Menopoz Nedir?

Ergenliğe adım atan her genç kızda yumurtalıklar dişi üreme hücresi (yumurta) imâl etmeye başlar. Aynı zamanda yumurtalıkta salgılanan bir hormon vasıtası ile aybaşı kanamaları ortaya çıkar. ilk aylıali kanını gören genç bir kız, telaşa kapılır. Bir korku ve panik psikolojisi yaşar. Anne ve babanın yüzüne bakmaktan utanır. Hırçınlaşır, her söze[…]

Ayhali Nedir?

Cinsel davranışlar, cinsellikle ilgili tavırlar ve inanışlar top­lumca belirlenirler ve her zaman kadınlar için erkeklerden daha sıkı denetlenmişlerdir. Ancak son yıllarda ileri ülkelerde kadın­ların cinselliklerini belirtme ve doyurma hakkı kabul edilmiştir. Yıllar boyu vücutlarım yalnızca birer üreme aracı olarak gören kadınların kendi cinselliklerinin farkına varmaları çok güç ol­muştur. Hem dünyanın[…]

Menopoz ve Cinsel Yaşam

Cinsel sorunların tedavisi Türkiye’de 10. yüzyılda yaşamış ünlü Türk hekimi İbni Sina’ya kadar uzanır. Ortaçağ boyunca “Bahname” adı verilen, cinsellikle ilgili bilgiler veren, onlarca kitap Osmanlı İmparatorluğu süresince yayımlanmıştır. Türk kültüründe herkese şifa veren hekimlerin sembolü olan “Lokman Hekim” sadece hastalıkların tedavisi ile değil, halk edebiyatına yansıdığı gibi, aşk ve[…]

Menopozda Cinsel Sorunlar ve Tedavisi

Herkes her zaman ruhsal bunalım yaşayabilir. Hepimiz ruh­sal durumumuzda değişmeler yaşarız ve çoğumuzun ruhsal durumu belirli dönemlerde belirli değişiklikler gösterir. Bu de­ğişiklikler bizi ne şaşırtmalı, ne de korkutmalıdır. Ancak meno­pozda yaşanan bunalımlar yaşın ilerlemesi ve hormonsal ne­denlerle bazen daha zor geçebilir. Bunların üstesinden gelmeyi öğrenmeliyiz. Vücut ısımız, vücudumuzun çevredeki değişme­lere[…]

Menopozda Bunalım (Depresyon)

Menopozda görülen bedensel ve ruhsal değişimler bir so­runlar yumağı şeklinde kadının karşısına çıkar. Bunların üste­sinden gelmek ve eğer yaşadığınız hayatın tadına varmak isti­yorsanız, birkaç önerimiz olacak. Zaten kitabın pek çok bölü­münde sadece tıbbi bilgiler vermedik, düzeyli bir yaşam için birçok önerimiz oldu. Onları uygulayın ve ne kadar güzel bir yaşama[…]

Menopozda Sorunları Göğüslemek

Menopozda da kadın için spor ve bakım çok önemlidir. Meno­pozda spor özellikle kadının sağlığı açısından büyük önem kaza­nır. Menopozda spor sözcüğünden birçok kimsenin çekineceğini biliyoruz. Ülkemizde spor ne yazık ki geniş insan topluluklarına ulaşamamıştır. Spor, okullarda çoğu zaman, zorlu matematik der­sinden kaçmaya yarayan bir ders saati olarak görülmüştür. Spo­run sağlığımız[…]

Menopozda Spor ve Bakım

Menopozda beslenme hem kadınların hem de diyetisyenle­rin zorlandığı bir konudur. En çok sorulan soru: Kilonuz kontrol altında mı? Araştırmalara göre dünya nüfusu­nun altıda birini şişmanlar oluşturuyor. Türkiye’de de çoğu insa­nın kilosuna dikkat ettiği pek söylenemez. Kalıtım, yanlış beslen­me alışkanlıkları, hareketsizlik gibi nedenlerden kaynaklanan vemodern toplumların sorunu olan şişmanlık, beraberinde birçok[…]

Menopozda Beslenme

İnsan, Tanrı’nın yarattığı kutsal bir varlıktır. O halde ona bakmak, iyi çalıştığından, gerekli durumlarda onarım görevini yaptığından emin olmak için denetlemek gereklidir. Bozukluk­ları ortaya çıkmadan önlerseniz veya ortaya çıktığı anda düzelt­meye çalışırsanız, karşılığını fazlasıyla alırsınız. Dış görünüşü­nüz daha iyi olmakla kalmayacak, kendinizi çok daha iyi hisse­deceksiniz. Tabii, çok da sağlıklı[…]

Menopozda Günlük Kişisel Bakım

Menopozda estetik ameliyatların arttığı plastik cerrahi ile uğraşan hekimler tarafından ifade edilmektedir. 2005 yılının ekim ayında “80’lik estetik bombası” başlığı ile 50 yaşından son­ra 20 kez estetik ameliyat olan emekli bir öğretmen ve menopoz sonrasında estetik ameliyatlar bu şekilde gündeme oturuyordu. Bu estetik ameliyatları kendini iyi hissetmek için yaptırdığını ve[…]

Menopozda Estetik Ameliyatlar

Bugün dünyanın her yerinde geleneksel tıp eğitiminin karşı­sında daha eski yöntemleri içeren ‘alternatif tıp’ denen yeni bir akım oluşmaktadır. Daha önce de belirttiğim gibi, hani hepimi­zin Mısır Çarşısı’ndan veya Çemberlitaş’tan bildiğimiz aktarlar­da bulunan bitkilerden faydalanan ve diğer yeni ve eski yön­temler. Yeni, alışılmamış tıp ekolünde, geleneksel bir eğitim görmüş bir[…]

Özel Tedavi Yöntemleri

Bütün dünyada menopoz kliniklerinde kadınlara önerilen bedensel hareket yöntemleri içinde yogayı görüyoruz. Yoga hem bedensel hem de ruhsal açıdan çok önemli. Yoga, Hindis­tan’dan çıkan bir felsefe, bir bilgelik ürünüdür. Yoga felsefesi bugünkü bilgilerimize göre yazının icadından önceki zamanla­ra dayanmaktadır. Yoga, Hindistan’da yaşayan insanların çoğu­nun uyguladığı bir yöntemdir. Hintlilerin çoğu Budist[…]

Yoga

Ülkemizde edindiğim izlenime göre, menopoza giren kadın­lar 20 yıl öncesine kıyasla menopozla her şeyin bitmediğine ar­tık inanıyorlar. Sağlıklarını korumak için çaba sarf etmenin ge­rektiği bilincine varmışlar. Bu, çok olumlu bir gelişme. Kitabı­mız Türkiye’nin her yerine dağıtıldığı için, değişik bölgelerde başvurabilecekleri menopozla ilgilenen hastanelerin isimlerini vermeyi, sizlere yardımcı olmak gayesiyle, uygun[…]

Türkiye’deki Menopoz Klinikleri