Lenf bezlerini meydana getiren hücreler, akkan için filitre gö­revi yaparlar. Lenf damarları ile gelen zehirli maddeler, hastalık virüsleri ve bakteriler lenf hücreleri tarafından parçalanarak et­kisiz hale getirilir. Ancak bu zararlı maddeler ve mikroplar, lenf hücrelerinin kapasitesini aşacak olursa, lenf bezlerinde tahribat yaparlar. Tahribat sonucu iltihaplanan bezler şişerek anormalliği belli ederler.[…]

Lenf Bezleri İltihabı Nedir?

Kanda akyuvar sayısının aşırı çoğalması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır, sebebi henüz bilinmemektedir. Lösemi, belirtileri­ne göre üç grup altında toplanır. Akut Lösemi: Daha çok erkeklerde ve çocuklarda görülen löse­mi tipidir. Belirtileri: Boğaz ağrısı. Eklemlerde ve kemiklerde ağrı. Ateş ve halsizlik. Deride kan birikmeleri ve çürükler. Sindirim sisteminde ve burunda kanamalar.[…]

Lösemi Nedir?

Bulaşıcı hastalıklar içinde en ciddi olanıdır. Sinsi bir gelişme gösterdiğin­den, geç farkedilir. Erken teşhis edildi­ği takdirde tedavisi zor değildir. Özel­likle sık hastalanan, vücut dirençleri düşük kimselerde, alkol ve uyuşturucu kullananlarda, gece eğlencelerine düş­künlükten uykusuz kalanlarda, yeterli beslenemeyenlerde, güneşten ve temiz havadan mahrum yerlerde çalışanlarda vereme yakalanma riski oldukça yük­sektir. Keza,[…]

Verem (Tüberküloz)

Lenf sistemi, lenf damarları ve bu damarlar boyunca dizilmiş olan küçük lenf düğümlerinden oluşmuştur. Normal ola­rak bütün insanlarda kafatasının arka bölümünde, boyunda, çene altında, koltuk altı ve kasık bölgelerinde küçük lenf dü­ğümleri (lenf bezleri) bulunur. Ayrıca göğüs kafesinin içinde ve karın bölgesinde fazla miktarda lenf bezleri mevcuttur. Lenf sistemi, vücudumuzun[…]

Lenf Bezlerinde Büyüme