Vücut ağırlığının sağlıklı bir şekilde azaltılması için he­def, depo işlevi gören yağların azaltılması olmalıdır. Bu bölümde, depo yağların azaltılmasına ilişkin bir yaklaşımın nasıl olması gerektiği ele alınacaktır. Organizmada tüketilemeyen, yakılamayan yağlar depolanmaktadır. Depoları­mız erkeklerde ve kadınlarda farklı bölgelerde bulunur. Bu bölgelerdeki yağ hücreleri içindeki yağ miktarında artma ve eksilme biçiminde[…]

Sağlıklı Kilo Kaybı Nasıl Sağlanır?

Kilo kaybı genellikle vücut ağırlığının azalması şeklinde ifade edilmektedir. Kilo kayıplarında vücudun kas ve yağ kütlesinde düşme olmaktadır. Daha sınırlı olmakla birlikte kemiklerimizdeki mineral (kalsiyum) kayıpları (osteoporoz) da vücut ağırlığında düşmeye neden olabilir. Vücut ağırlığında azalmanın çeşitli nedenleri olabilir. Besin mad­desi alımında azalma, metabolizmada aşırı yükselme, salgı bezi bozuklukları (endokrin[…]

İstem Dışı Kilo Kayıpları

Vücut ağırlığının planlı bir şekilde kaybedilmesi için yapılan diyet ve egzersiz uygulamaları sağlığı tehdit etme­den uygulanabilir. Öncelikle, yorgunluğa yol açmaksızın negatif enerji dengesi oluşturma hedeflenmelidir. Başka bir deyişle, günlük olarak alınan enerjinin gereksinimden daha düşük olması gereklidir. Bu yaklaşımda istenen vücut ağırlığının belirlenmesi gerekmektedir. Aşırı kilo ile şiş­manlık arasındaki farkın[…]

İstemli Kilo Kaybı

(Yetişkinler İçin) Vücudun normal boy ve ağırlık sınırları içinde olup olmadığını belirlemek için birçok hesaplama ve formül bulunmaktadır. Bunlar çeşitli araştırmacıların saptadığı yöntemler olup birbirine benzer sonuçlar vermektedir. Bazıları, elde edildikleri toplumsal özelliklere göre farklı sonuçlar sunmakla beraber kabul edilebilir niteliktedirler. Aşağıda kolay hesaplama yapılabilecek bir yaklaşım sunul­maktadır. Yetişkinler için[…]

İdeal Vücut Ağırlığı Nasıl Hesaplanır?

Ağzınıza layık Türk mutfağı yerine günlük koşuşturma için­de özellikle çalışanlar son yıllarda, yurtdışından gelen olumsuz­luklardan biri olan, “hızlı yemek” denen kemik kazıntısı, sağlıksız ve kilo yapan yiyeceklere yöneldiler. Bu beslenme alışkanlı­ğı son yıllarda şişmanlık sorununu daha öne çıkardı. Fakat ön­ce, “Şişman olduğunuzu nereden biliyorsunuz?” diye sorabili­riz. Olmanız gereken kilonun yüzde[…]

Nasıl Kilo Verilir?

Şişmanlık; aşırı yağ birikimi ve depolanmasıyla oluşan bir vücut durumu olarak tanımlanabilir. Bu durum besinlerin yağ olarak vücutta depolanması sonucunda ortaya çıkar. Ancak bu bilgilerden yararlanarak kime zayıf, kime normal ki­lolu, kime de şişman diyeceğimize karar vermek çok kolay değil­dir. Çünkü vücudumuzda ne kadar yağ olduğunu ve ne kadar yağ[…]

Şişmanlığın Tanımı ve Neden Olduğu Hastalıklar

Canlı hücrelerde hareketi ve enerjiyi sağlamak için oluşan biyolo­jik ve kimyasal değişimlerin bütünü metabolizma olarak tanımla­nır. Yediğimiz besinler, vücudumuzda metabolik olaylar sayesin­de yakılır ve bu yanmadan vücudun çeşitli işlevlerinin gerçekleş­tirilmesinde kullanılan enerji ile ısı elde edilir. Gıdalarda bulunan ve hareket sırasında harcanan enerjiyi ka­lori ile ölçeriz. 1 kilokalori 1 kg[…]

Metabolizma Nedir?

Fazla kilodan şikâyetçi olan bir insanın bundan kurtulmak iste­mesinin ilk koşulu sadece “istek” ya da “dilek” değil, bu konuda “kesin kararlılık” tır. Fazla kilolarından kurtulmak isteyen kişinin önce hayat biçi­mini değiştirmeyi kabullenmesi ve bunu göze alması gerekmek­tedir. Fazla kiloya sebep olan hayat biçiminin arkasında aşırı yeme, yanlış beslenme, hatalı yemek[…]

Şişmanlamanın ve Zayıflamanın Psikolojisi

Genetik Yapının Şişmanlıktaki Rolü Kişinin şişmanlama şansını etkileyen önemli faktörlerden biri de genetik yapısıdır. Kitabımızın “Metabolizma” bölümünde gene­tik yapının bu konudaki rolü üzerinde durmuştuk. Şişmanlık aynı ailenin birçok bireyinde de görülebilir. Ancak bu durumun aile yapısına mı çevre faktörlerine mi bağlı olduğu­nu ayırt etmek kolay değildir. Ailesel şişmanlıkta yemek yeme[…]

Şişmanlığı Etkileyen Faktörler

Örnek Diyet programı için tıklayınız. Günümüzde kilo kaybı sağlamak amacıyla birçok diyet uygulan­maktadır. Bu diyetlerin birçoğu kısa sürede kilo verdirdikleri id­diasıyla gazete ve dergi sayfalarında ortaya çıkmışlardır. Bu di­yetler esasları, üstünlükleri ve zayıf yönleriyle aşağıda tartışıl­mıştır. Bunlardan biri olan Dengeli Diyet sağlıklı kalarak kilo ver­mek isteyenlere uygundur. Daha sonra ele[…]

Diyet Tipleri

Zayıflık kişinin metabolizmasına bağlı olduğu gibi kü­çükken geçirmiş olduğu hastalıklar sonrası ilaç tedaileri, iştahsızlık, stres, sindirim zorluğu gibi durumlarda kişiyi zayıf bırakmaktadır. Ortada hastalıktan dolayı meydana çıkan bir zayıflık varsa bunu ilk önce doktor kontrol etmelidir. Fazla ye­mek yemenin hiç bir yararı yoktur, hatta karaciğeri ve sindirim sistemini yormaktadır. Bu[…]

Kilo Almak

Şişmanlığın davranış düzenlemesi yoluyla kontrol edilmesi, ye­me davranışının zayıflamak ve kilo almamak için değiştirilmesi­dir. Davranış düzenlemesi içinde yemek yeme biçiminin, hızının, miktarının, yakın çevredekilerin sosyal desteklerinin, fizik egzer­sizin, alman gıdaların besin değerlerinin ve yeme ile ilgili diğer faktörlerin düzenlenmesi yer alır. Bu düzenleme yemeğe sebep olan davranışlara, yeme davranışının kendisine[…]

Kilo Vermek İçin Uygulanacak Davranış Düzenleme Teknikleri

Diyet ve Egzersiz Programlarının Sakıncalı Olduğu Durumlar Çocukların, hastaların, ilaç kullananların, hamile ve süt veren ka­dınların diyet ve egzersiz programlarını uygulaması sakıncalı olabilir. Bu yazı zayıflamak isteyenlere yardımcı olmak amacını taşı­yor. Daha önceki bölümlerde niçin zayıf olmanız gerektiği tartı­şıldı. Ancak yukarıda da sayılan bazı özel durumlarda zayıfla­mak için sunduğumuz önerilerin[…]

Zayıflama İle İlgili Diğer Önemli Konular