a) Koroner Kalp Hastalıkları Kalbi besleyen damarların yani koroner ar­terlerin çeşitli nedenlerden sertleşmesi veya daralıp, tıkanması sonucu kalbin beslenmesi için yeterince kah gelmeyişinden, yani kalbin yeterin­ce beslenemeyişinden ileri gelen kalp hastalan­masına koroner kalp hastalığı denir ve iki türü vardır. – Arteriyosklerozgenel damar sertleşmesi: Arteriyoskleroz denilince vücudun tüm da­marlarını kapsayan bir[…]

Çeşitli Kalp Hastalıkları ve Kısa Tanıtımı

a- Kan Bir damla kana bakınca kırmızı renkli bir sıvı gibi görünür. Aynı kan damlasını mikros­kopta incelersek çok sayıda katı zerreciklerin bulunduğunu görürüz. Kan, plazma denilen sı­vının içinde yüzen Alyuvarlar, Akyuvarlar ve Kan Trombosit’lerinden meydana gelmiştir. Bir insanda, ortalama ağırlığının 12 ile 15’te biri kadar kan vardır. 1 mm3 küp[…]

Kan – Damar – Kalp Üçlüsü

Göğsün sol yarısında duyulan bütün sıkın­tılar ve ağrılar muhakkak kalp hastalığını gös­termez. Genellikle Kalp hastalığı sanılan birçok ağrının gerçekte kalp yönünden önemi yoktur. Çarpıntı, göğsün sol tarafında sağır ağrılar ve duyarlık, sol memenin etrafında şiddetli, bıçak­lanır gibi ağrılar, baş dönmesi, bayılma ve halsizlik halleri bu çeşit belirtilerden bir kaç tanesine[…]

Yanlış Olarak Kalp Hastalığı Varmış Kanısını Uyandıracak Biçimde Belirti Veren Diğer Haller

1. KALP HASTALIĞININ BAŞLAMA VE GELİŞİMİ Hastalığın gelişimi hekime, teşhis konusun­da çok yardımcı olacaktır. Hastalığın başlangı­cı, süresi, şiddeti hekime doğru ve ayrıntılı ola­rak anlatılmaktadır. Şikayetin önemli ayrıntıla­rı, hastalığın örneğin koroner atardamarlarla il­gili bir hastalık mı yoksa sinirlilikten gelen bir ağrı mı olduğunu ayırmakta kolaylık sağlaya­caktır. Hasta geçmişte geçirdiği hastalıkları da[…]

Kalp Hastalıklarının Teşhisi

Birden başlayan, acil sorunu olan kalp has­talıklarının tedavisi ve bakimi ile yerleşmiş, sü­regelen kalp hastalıklarının tedavi ve bakımı bir­birinden farklıdır. Acil sorunu olan kalp hastalıklarının tedavi­si zorunlu olarak bir hekimin denetiminde, ge­rekirse bir hastanede yapılabilir. Hastalığın cin­sine, derecesine göre ayaktan izlenmesi, hasta­neye yatırılması ya da yoğun bakım birimine alın­ması gerekebilir.[…]

Kalp Hastalıklarında Tedavi İlkeleri

“Kalp Krizi” olarak da isimlendiri­len ciddi bir rahatsızlıktır. Sebepleri çok çeşitlidir. Genellikle ağır seyreder yani yavaş yavaş gelişir. Başlangıçta belirtileri hafif olup uyarı niteliğinde­dir. Geliştikçe belirtiler ağırlaşır ve sık sık tekrar eder. Belirtileri: Soluk almada güçlük veya diğer adıyla nefes darlığı. Göğüste, üst karın bölgesinde, sol kolun aşağı taraflarında ve[…]

Kalp Krizi